Menu Zamknij

Samowystarczalność energetyczna gminy

Zdjęcie grupowe przedstawicieli gminy Ochotnica Dolna, UMWM oraz AGH

W piątek 15 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące koncepcji samowystarczalności energetycznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Spotkanie to miało na celu rozpoznanie sytuacji energetycznej w Ochotnicy Dolnej oraz stworzenie modelu energetycznego obejmującego cały system, włączając takie sektory jak: energia elektryczna, transport, ogrzewanie (ciepło), przemysł oraz rolnictwo.

Po rozmowach w Urzędzie Gminy grupa robocza udała się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tylmanowej, aby obejrzeć wdrożony tam system odnawialnych źródeł energii, składający się z farmy fotowoltaicznej, magazynu energii i suszarni drewna opałowego, wykorzystującej pompę ciepła 11 KW.

W spotkaniu udział wzięli: Tadeusz Królczyk wójt Gminy Ochotnica Dolna, Grzegorz Wójciak kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Marcin Hebda, przedstawiciele UMWM – Kinga Radon dyrektor Departamentu Środowiska, Justyna Mazurkiewicz kierownik Zespołu Klimatu, Marcin Zdanowski specjalista techniczny, przedstawiciele AGH – dr hab. inż. Ewa Adamiec, dr hab. inż. Artur Wyrwa, dr inż. Janusz Zyśk, Maciej Raczyński, Antoni Bugaj.

Artykuł powstał w ramach działania C3 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy