Menu Zamknij

Spotkanie organizacyjne do drugiej fazy Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Zdjęcie grupy z flagą LIFE

W dniu 4 października 2023r. o godzinie 9:30 w sali Muzeum Armii Krajowej odbyło się spotkanie organizacyjne odnoszące się zarówno do spraw technicznych jak i finansowych w związku z rozpoczęciem drugiej fazy Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

W pierwszej części spotkania Kierownik Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA Justyna Mazurkiewicz omówiła sprawozdanie miesięczne oraz odpowiedziała na pytania techniczne.

Pani Jolanta Sitarz-Wójcicka z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza udzieliła porad związanych działaniami w drugiej fazie projektu.

Tomasz Basta, przedstawiciel Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przedstawił uczestnikom spotkania informacje z zakresu programu FEM 2021-2027.

Kierownik Zespołu Zarządzania Finansowego, Tomasz Feldman omówił budżet w drugiej fazie projektu oraz odpowiedział na pytania finansowe.

Prof. Ewa Adamiec z Akademii Górniczo-Hutniczej opowiedziała o mapie potencjału OZE oraz kalkulatorze doboru instalacji OZE tworzonych w ramach Projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy