Menu Zamknij

Sprawiedliwa transformacja energetyczna w biznesie, nauce i społeczeństwie

Prelegentka przy tablicy

Za nami kolejne spotkanie w ramach cyklu „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu”. Tematem warsztatów w Krakowskim Parku Technologicznym była transformacja energetyczna oraz wyzwania związane ze zmianami klimatu, przed którymi stoją przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Gości powitał wicemarszałek Józef Gawron.

Wydarzenie „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo” jest organizowane cyklicznie w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla klimatu. Jego celem jest stworzenie platformy do współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu. Pierwsze spotkanie odbyło się 6 czerwca 2022 roku i miało na celu rozpoznanie potrzeb uczestników oraz propozycji zagadnień do przepracowania w ramach warsztatów jesiennych.

Dziś podejmujemy ważny i trudny temat, jakim są wyzwania związane z transformacją energetyczną regionu. Transformacja przeprowadzona w sposób przemyślany i sprawiedliwy społecznie jest ogromna szansą dla Małopolski i jej mieszkańców. Dlatego bardzo mnie cieszy współpraca pomiędzy różnymi sektorami, jaką zaczynamy. Wszystkie opinie są dla nas cenne

– powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Wśród uczestników wydarzenia zorganizowanego  „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo” znaleźli się m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego, Europejskiego Centrum Czystego Powietrza,  Stowarzyszenia Gmin „Polska Sieć Energie Cities”, Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych i wielu innych organizacji.

Spotkanie składało się z dwóch części: wprowadzania z prezentacją dobrych praktyk oraz warsztatów. Podczas tych ostatnich podjęto próbę zdefiniowania potrzeb i tzw. wąskich gardeł w zakresie szeroko rozumianej transformacji. Wypracowane wnioski zostaną uwzględnione przy aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego.

Tematem najbliższej konferencji „UBNS dla lepszego klimatu” będzie gospodarka cyrkularna. W ramach spotkania przeanalizowana zostanie możliwość współpracy poszczególnych sektorów przy realizowanym w Małopolsce projekcie SIMBII, „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy