Menu Zamknij

Szansa na pomoc w zapobieganiu ubóstwu energetycznemu

1 lutego rozpoczyna się nabór zgłoszeń do unijnego Programu Wsparcia Technicznego, dotyczącego przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego. Jest on przeznaczony dla samorządów różnych szczebli oraz współpracujących z nimi organizacji.

Program prowadzony jest przez unijne Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (Energy Poverty Advisory Hub, EPAH).  Ma zapewnić jednostkom samorządowym pomoc w analizie problemu ubóstwa energetycznego na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą ograniczyć to zjawisko i wesprzeć gospodarstwa domowe.

Od 1 lutego do 1 marca 2022 r. wnioskodawcy mogą aplikować o wsparcie eksperckie (tak rozumiana jest w programie pomoc techniczna). Obejmuje ono m.in. doradztwo, konsultacje indywidualne oraz analizę lokalnej sytuacji i możliwości jej poprawy. Uzyskana wiedza i doświadczenie pomogą w przygotowanie projektów z zakresu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu do dofinansowania z różnych programów UE.

Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego współpracuje z ekspertami tematycznymi, gromadzi także wiedzę i przykłady dobrych praktyk, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

– Warto przypomnieć, że Małopolska uczestniczyła już w unijnym projekcie wsparcia technicznego. Działania w ramach projektu START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pozwoliły m.in. na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce. Tym razem szansę na przepracowanie problemu ubóstwa energetycznego mają poszczególne samorządy oraz współdziałające z nimi organizacje

– mówi Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM.

Więcej informacji można uzyskać podczas webinarium organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w piątek4 lutego 2022, o godzinie 11:00.

Przydatne linki:

https://energy-poverty.ec.europa.eu/get-support/call-technical-assistance_en

oraz:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VNVMUxiWQLK5vQarC7mFRA

Podobne wpisy