Menu Zamknij

Tematyka klimatyczna na Tygodniu Regionów w Brukseli

Parlament Europejski

W dniach 9-12 października 2023 w Brukseli odbywał się 21. Europejski Tydzień Regionów i Miast, największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej w Unii Europejskiej. Wśród blisko 10 tys. uczestników nie zabrało przedstawicieli Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Choć tegoroczna edycja Tygodnia Regionów odbywała się pod hasłem „Rozwijające się Regiony, Silniejsza Europa”, zmiana klimatu była jedynym z głównych tematów, poruszonych już podczas sesji otwarcia, która odbyła w sali plenarnej budynku Parlamentu Europejskiego 9 października 2023.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, zaliczył transformację klimatyczną do najważniejszych wyzwań, nad którymi powinni wspólnie pracować mieszkańcy Europy – wszyscy dla wszystkich. Zwrócił także uwagę, że skutki zmiany klimatycznej dotykają niemal każdej dziedziny życia, od rolnictwa i gospodarki przez  turystykę po zdrowie. Podkreślił wagę wspólnego działania na rzecz mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu – na poziomie unijnym, państwowym regionalnym i lokalnym. Zmiana klimatu została także uznana za kluczowe wyzwanie w ankiecie on-line, która wypełniali uczestnicy Sesji Otwarcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W kolejnych dniach, od 10 do 12 października, reprezentanci projektów LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” mieli okazję w praktyce posłuchać o działaniach w obszarach związanych z ochrona klimatu, poprawa jakości powietrza i adaptacją do życia w zmieniających się warunkach. Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, odbywały się liczne seminaria, warsztaty, prezentacje i panele dyskusyjne, na których eksperci i przedstawiciele różnych regionów prezentowali swoje projekty i najlepsze praktyki.

Spotkania były okazją do nawiązywania kontaktów, budowania partnerstw i wzajemnego inspirowania się do działań na rzecz klimatu, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy