Menu Zamknij

Trzy pytania o klimat. Fotowoltaika

Zdjęcie rozmówcy

Rozmowa z Bogdanem Szymańskim, prezesem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Własna elektrownia fotowoltaiczna produkuje czystą energię elektryczną i z tego powodu pozwala znacznie ograniczyć negatywny wpływ gospodarstwa domowego na środowisko i klimat. Ponadto w dobie rosnących kosztów energii elektrycznej własna produkcja prądu jest już od kilku lat uzasadniona także z czysto ekonomicznego punktu widzenia, a prosty okres zwrotu zainwestowanych środków jest istotnie krótszy od okresu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.  

Zmiany w zasadach rozliczania przydomowych instalacji fotowoltaicznych od 1 kwietnia br. powodują, że właściciele domów zastanawiają się czy zakładanie takiej instalacji wciąż będzie ekonomiczne. Czy będzie się opłacać?

Po 1 kwietnia inwestycja w instalację fotowoltaiczną nadal będzie opłacalna, choć podejście do doboru instalacji będzie musiało się zmienić. Trzeba dobrze skalkulować rodzaj instalacji z wartością konsumowanej rocznie energii. Wzrost opłacalności inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne będzie tym większy, im większa będzie konsumpcja energii na potrzeby własne tzw. autokonsumpcja. 

Magazyny energii w instalacji fotowoltaicznej – dlaczego warto w nie zainwestować?

Inwestycja w magazyn energii pozwala zwiększyć autokonsumpcję co przekłada się na lepszą ekonomikę inwestycji, ma także korzystny wpływ na współpracę instalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną. 

Zadanie realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy