Menu Zamknij

W AGH rozpoczęliśmy rozmowy o neutralności klimatycznej Małopolski

sala konferencyjna

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej AGH dla Klimatu i Środowiska, której celem jest przygotowanie aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.  W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz eksperci reprezentujący sektor publiczny i pozarządowy, między innymi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Fundację Czyste Powietrze.

Ideą grupy roboczej jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnych prac, których efektem będą kompleksowe wytyczne dla działań na rzecz neutralności klimatycznej Małopolski, docelowo możliwe do wdrożenia w innych regionach. Akademia Górniczo-Hutnicza, we współpracy z partnerem projektu, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, stworzyła w tym celu modele klimatyczne, zakładające różnorodne scenariusze działań. Wypełnienie scenariuszów praktycznymi rozwiązaniami wzbudziło ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania.

Poruszone został między innymi wyzwania dotyczące tworzenia spółdzielni i klastrów energetycznych, dostosowania doboru OZE do warunków lokalnych, a także optymalnego doboru danych użytych w modelach, takich jak ceny rynkowe czy wydolność operacyjna sektora usług, zwłaszcza w obszarze związanym z termomodernizacją budynków. Grupa robocza w toku prac będzie identyfikować kolejne obszary, które zostaną poddane pogłębionym analizom, stanowiącym bazę do aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2025 roku.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy