Menu Zamknij

Wsparcie dla społeczności energetycznych z KPO – spotkanie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

MRIT_LOGO

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału spotkaniu dotyczącym wsparcia finansowego przewidzianego w ramach Krajowego Planu Odbudowy dedykowanego dla społeczności energetycznych korzystających z OZE. Prelegentem spotkania będzie Pan Marcin Jaczewski – Naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem organizowanej prelekcji jest przedstawienie mechanizmów wsparcia zaplanowanych w ramach KPO na jakie mogą liczyć potencjalni interesariusze pragnący powołać społeczności energetyczne w swoim regionie. Poruszane na spotkaniu zagadnienia tematyczne stanowią dopełnienie wiedzy przekazywanej w trakcie organizowanych przez nas wykładów eksperckich w zakresie prawnych aspektów towarzyszących powoływaniu klastrów energii lub spółdzielni energetycznych. Mamy nadzieję, iż organizowane warsztaty pozytywnie wpłyną na rozwój energetyki rozproszonej w Województwie Małopolskim oraz ułatwią realizacje procesu powoływania społeczności energetycznych.

Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 26 października br. o godzinie 11:00. Osoby, które pragną wziąć udział w spotkaniu proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

Spotkanie z przedstawicielem MRPiT Panem Marcinem Jaczewskim jest organizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Podobne wpisy