Menu Zamknij

Energia Plus

Program priorytetowy Energia Plus ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. w zakresie poprawy jakości powietrza.

Beneficjenci programu: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu:

  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (np. budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji lub urządzeń przemysłowych)
  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – w zależności od mocy urządzeń lub źródeł spalania paliw w zakresie 1 – 50 MW oraz powyżej 50 MW, a także  ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)
  • Inne przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej
  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
  • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z regulaminem  programu priorytetowego „Energia Plus”.

Trzeci nabór programu rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2022r. i  będzie trwał do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Ogranemu odpowiedzialnym za koordynację programu Energia Plus jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

Więcej informacji odnośnie programu dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-iii-wnioskow-2022

Logotyp Projektu Energia Plus

Logotyp Projektu Energia Plus