Menu Zamknij

I Małopolski Dzień dla Klimatu

Chłopiec z sadzonką drzewa

I Małopolski Dzień dla Klimatu – to lokalne działania realizowane w małopolskich powiatach od połowy kwietnia do połowy maja 2022 roku. Towarzyszyły im spotkania, pikniki, festyny i lekcje pokazowe. Każde z takich spotkań stało się okazją do rozmowy nt. temat zmiany klimatu oraz jej negatywnych skutków, jak również sposobów jak zmienić swoje nawyki aby być bardziej „eko”.

Ponad 24 000 posadzonych drzewek, ok 60 000 uczestników spotkań i lekcji pokazowych oraz ponad 160 000 odbiorców informacji w prasie i Internecie – to efekty akcji I Małopolskie Dni dla Klimatu.

Większość wydarzeń odbędzie się w weekend 22-24 kwietnia 2022, w okolicach przypadającego na 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. Jednak w niektórych powiatach Małopolskie Dni dla Klimatu rozpoczęły się wcześniej.

Powiat gorlicki: 20-23 kwietnia 2022

Na terenie powiatu odbyła się akcja sadzenia drzew z uczniami powiatu gorlickiego oraz leśnikami z Nadleśnictwa Gorlice w Radocynie. W trakcie spotkania wysłuchano pogadanki o roli drzew dla klimatu i środowiska.

Powiat krakowski: 20 kwietnia 2022

Przeprowadzono akcje edukacyjno-informacyjne, podczas których mieszkańcy otrzymali sadzonki drzewek owocowych.

Powiat tarnowski i miasto Tarnów: 22 kwietnia 2022

W piątek 22 kwietnia Małopolski Dzień dla Klimatu zawitał na Rynek w Tarnowie. Podczas akcji edukacyjno-informacyjnych mieszkańcy mogli odebrać sadzonki dębu szypułkowego, grabu pospolitego czy lipy drobnolistnej. Dodatkowo w tygodniu 25-29 kwietnia przeprowadzone zostały lekcje edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych połączone ze wspólnym sadzeniem drzew.

Ponadto zorganizowano konkurs „Drzewo dla klimatu”, który był skierowany dotarnowskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Powiat myślenicki: 23 kwietnia 2022

Do I Małopolskiego Dnia dla Klimatu przyłączyło się Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Wszyscy odwiedzający nowy budynek starostwa mogli dowiedzieć się, jak zadbać o klimat i otrzymali sadzonki drzew. Na towarzyszących wydarzeniu stoiskach było można porozmawiać o odnawialnych źródłach energii, wpływie lasów i drzew na klimat, segregacji odpadów oraz nieemisyjnym budownictwie.

Powiat oświęcimski: 22-24 kwietnia 2022

Od 22 kwietnia do 13 maja w szkołach i przedszkolach powiatu oświęcimskiego zorganizowane zostały lekcje edukacyjne połączone z sadzeniem drzew, prowadzone we współpracy z Nadleśnictwem Andrychów. Lokalny Małopolski Dzień dla Klimatu odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia.

Powiat limanowski: 23 kwietnia

W sobotę 23 kwietnia 2022 nie zabrakło atrakcji na limanowskim Rynku. Mieszkańcy powiatu zostali proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem było poznanie świadomości i zachowań proekologicznych w regionie. Każdy, kto wypełnił taką ankietę otrzyma sadzonkę drzewa. Do dyspozycji pozostawali także ekodoradcy gminni, którzy udzielali odpowiedzi m.in. na pytania związane z możliwością pozyskania dopłat z programów dotacyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i wymianę pieców.

Powiat bocheński: 23 i 29 kwietnia 2022

23 kwietnia symboliczne zasadzenie dębów w gminach powiatu oraz przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bochni rozpoczęło I Małopolski Dzień dla Klimatu na Bocheńszczyźnie. Przez cały tydzień w powiecie trwały kampania edukacyjna i informacyjna, zwieńczona otwartym spotkaniem na Rynku w Bochni.  Każdy, kto otrzymał sadzonkę drzewka zobowiązał się do przesłania zdjęcia, gdy zostanie ono zasadzone.

Powiat nowotarski: 23 i 26 kwietnia 2022

Dzięki akcji kompleks leśny Baligówka w Czarnym Dunajcu wzbogacił się o nowe sosny, które w sobotę 23 kwietnia 2022 zostały zasadzone przez mieszkańców gminy. Natomiast we wtorek 26 kwietnia przed siedzibą Urzędu Gminy Czarny Dunajec odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców, podczas którego otrzymali oni sadzonki buka i sosny.

Powiat miechowski: 21-29 kwietnia 2022

W dniach 21-29 kwietnia 2022 w każdej z 7 gmin powiatu miechowskiego zostały ustawione stoiska klimatyczne, w których można było uzyskać informację o tym, jak prowadzić bardziej ekologiczny styl życia czy jak zmniejszyć swój ślad węglowy. Ekodoradcy gminni udzielali informacji na temat programu Czyste Powietrze i składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każda osoba, która odwiedziła stoisko klimatyczne, otrzymała sadzonki drzewa rodzimego gatunku. 

Powiat suski: 24 kwietnia 2022

I Małopolski Dzień dla klimatu w Suchej Beskidzkiej miał miejsce na Rynku w Suchej. Podczas spotkań z doradcą było można poszerzyć wiedzę z zakresu zmian klimatu, a za 30 nakrętek plastikowych lub 2 kg makulatury otrzymać bawełnianą torbę lub sadzonkę drzewa.

Powiat nowosądecki: 23 kwietnia 2022

I Małopolski Dzień dla Klimatu na Sądecczyźnie rozpoczął się w sobotę, 23 kwietnia na Rynku w Starym Sączu. Uczestniczący w akcji edukacyjno-informacyjnej mieszkańcy otrzymali 500 sztuk drzewek, aby mogli je posadzić na swoich posesjach. Dzięki prelekcjom ekspertów z Technikum Leśnego z Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączuuczestnicy pikniku dowiedzieli się o roli drzew dla klimatu oraz wymaganiach i pielęgnacji konkretnych gatunków. Na miejscu był także punkt informacyjny o dostępnych dofinansowaniach i zapisach uchwały antysmogowej, w którym na pytania odpowiadał ekodoradca gminy Stary Sącz.

W dniach 23-30.04 w mediach społecznościowych trwał konkurs „Moje #drzewodlaklimatu.

Powiat wadowicki: 23 kwietnia 2022

Do organizacji Małopolskiego Dnia dla Klimatu w powiecie wadowickim dołączyło lokalne starostwo, a wydarzeniu towarzyszy hasło „Posadź drzewo od Powiatu dla dobra klimatu”. Każda zainteresowana osoba, która 23 kwietnia odwiedziła stoisko, oprócz porcji informacji na temat klimatu i środowiska otrzymała sadzonkę drzewa lub krzewu oraz ulotki informacyjne dotyczące zmian klimatu.

Na wtorek 26 kwietnia miało miejsce wspólne sadzenie drzew z przedstawicielami Gminy Miejskiej Andrychów oraz uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie na Pańskiej Górze.

Artykuł powstał w ramach działania E2 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy