Menu Zamknij

II Małopolski Dzień dla Klimatu

Plakat Małopolski Dzień dla klimatu

Konkursy, warsztaty, spektakle teatralne, rodzinne pikniki, spotkania z dziećmi i seniorami – to wszystko działo się podczas  II edycji akcji Małopolski Dzień dla Klimatu, realizowanej w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Mieszkańcy całego regionu brali udział w rozmowach o naszym wpływie na zmianę klimatu i potrzebie adaptacji do niej. W ciągu kilkunastu dni w regionie przybyło ponad 22 100 nowych drzewek.

W tym roku po raz pierwszy akcja miała miejsce w każdym z powiatów naszego regionu. W sumie wzięło w niej udział ponad 20 tys. osób. Finał odbywał się 22 kwietnia – w Dniu Ziemi – symultaniczne w wielu miastach i miasteczkach Małopolski. Oto najważniejsze atrakcje:

Miasto Kraków

Z okazji Dnia Ziemi w zielonym Parku Lotników stanęło stanowisko doradców ds. klimatu i środowiska, a uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w lekcjach w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej.

Miasto Tarnów

Na placu obok Multimedialnego Centrum Artystycznego w Tarnowie stanęło miasteczko klimatyczne. Każdy zainteresowany w zamian na zużyte baterie mógł otrzymać materiały promocyjne, sadzonki drzew i krzewów, a najmłodsi – kolorowanki. Posadzono 400 drzew.

Miasto Nowy Sącz

Tematyka kampanii skupiła się wokół zwiększenia powierzchni zieleni miejskiej. Na zakończenie zorganizowano wydarzenie z udziałem prezydenta Nowego Sącza, mieszkańcy za udział w akacjach na rzecz klimatu dostawali sadzonki rodzimych gatunków drzew. Posadzono 1600 drzew.

Powiat Bocheński

Przez blisko miesiąc odbywały się warsztaty w przedszkolach z quizami ekologicznymi i sadzeniem drzew. Dzień Ziemi był świętowany podczas wydarzenia na Rynku z konkursami i warsztatami o tematyce klimatycznej. Posadzono 1600 drzew.

Powiat Brzeski

W Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano akcję Green Day, wśród atrakcji znalazł się m.in. spektakl o tematyce klimatycznej dla najmłodszych.

Powiat Chrzanowski

Stoisko klimatyczne w Chrzanowie i ekopiknik w Trzebini podsumowały tydzień warsztatów ekologicznych z sadzeniem drzewek dla przedszkolaków. Drzewa sadzili także m.in. miejscowi wędkarze. Posadzono łącznie 370  drzew.

Powiat Gorlicki

Spotkania ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony klimatu z przekazaniem budek dla owadów-zapylaczy i sadzeniem drzew uwieńczyły akcje społeczne: sprzątanie miasta Gorlice, Ekostrefa z wymianą baterii i żarówek na sadzonki drzew oraz konkursem dla szkół EMPOLIADA. Posadzono 100 drzew.

Powiat Krakowski

Spotkania z mieszkańcami powiatu, podczas których można było uzyskać sadzonki zwieńczyło wspólne sadzenie drzew m.in. z pracownikami Nadleśnictwa Krzeszowice. Posadzono 2400 drzew.

Powiat Limanowski

Kilkudniową kampanię pod hasłem „Od powiatu dla klimatu” z sadzeniem drzew na terenie Powiatu Limanowskiego zakończyło wydarzenie na limanowskim Rynku z ekologicznymi stoiskami i udziałem doradcy ds. klimatu i środowiska oraz powiatowych ekodoradców. Posadzono 3000 drzew.

Powiat Miechowski

Dzięki zaproszeniu Powiatowego Koła Pszczelarskiego ciekawe warsztaty z sadzeniem drzewek odbywały się w kilku szkołach w regionie. Posadzono 580 drzew.

Powiat Myślenicki

Finał II Małopolskiego Dnia dla Klimatu odbył się przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Dla uczestników w zamian za udział w konkursach o tematyce klimatycznej przygotowano sadzonki roślin (drzew, krzewów i cebulek) do samodzielnego posadzenia. Wydarzeniu towarzyszyć będą także gry z ekonagrodami. Finał poprzedzały akcje sprzątania powiatu. Posadzono  500 drzew.

Powiat Nowotarski

Odbywały się warsztaty plenerowe z leśnikami, pszczelarzami i pracownikami Babiogórskiego, Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, uwieńczone wspólnym sadzeniem drzewek na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ. Posadzono 5000 drzew.

Powiat Nowosądecki

Kampania „Drzewa są ważne” odbywała się w 5 Gminach: Korzenna, Podegrodzie, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec. Aktywności edukacyjne kończyło przekazanie na ręce mieszkańców gmin sadzonek drzew.  W 15 szkołach na terenie Gminy Grybów zorganizowano lekcje ekologiczne i wspólne sadzenie. Posadzono 825 drzew.

Powiat Olkuski

Lekcje ekologiczne w szkołach zwieńczyła wspólna akcja sadzenia drzew przez młodzież z Nadleśnictwem Olkusz. Posadzono 100  drzew.

Powiat Oświęcimski

O konieczności starań na rzecz zachowania dobrego klimatu i czystego środowiska przypomniało mieszkańcom klika dużych wydarzeń: wernisaż ekologiczny w Kętach, otwarcie Pasieki Edukacyjnej w Harmężach, wspólne sadzenie drzewka przed koncertem wiosennym, stoisko klimatyczno-powietrzne w Porębie Wielkiej, piknik dla mieszkańców w Ogrodzie Społecznym w Brzeszczach oraz sadzenie drzew z mieszkańcami w Parku Rodzinnym w Chełmku Odbywały się także prelekcje w szkołach i przedszkolach przy współpracy z Nadleśnictwem Andrychów. Posadzono 850 drzew.

Powiat Suski

W ramach akcji sadzone drzewa w okolicach szkół oraz świetlic, odbywały się spotkania z kołami gospodyń wiejskich oraz liczne prelekcje dla młodzieży oraz mieszkańców. Większość tych akcji była połączona z sadzeniem drzewka. Posadzono 470 drzew.

Powiat Proszowicki

Kampania skupiona była wokół dwóch dużych wydarzeń: Festiwalu „EKO 2023” w Stryszawie oraz ekopikniku na rynku miasta Jordanów. Oba organizowano wspólnie z ościennymi gminami, a tematyka kampanii skupiała się na przyczynach i skutkach zmiany klimatu oraz odpowiedzi na pytania dlaczego powinno się chronić i sadzić drzewa. W zamian za aktywność mieszkańcy mogli otrzymać sadzonki. Posadzono  1200 drzew.

Powiat Tarnowski

Akcje sadzenia drzew w gminach Łękawica i Rzepiennik Strzyżewski oraz stoisko klimatyczne w Skrzyszowie uświadamiały rolę adaptacji do zmian klimatu. Na stoisku mieszkańcy mieli możliwość zasięgnięcia porad doradcy ds. klimatu i środowiska oraz gminnego ekodoradcy, a za działania na rzecz klimatu lub rozwiązanie quizu ekologicznego otrzymywali sadzonki drzew. Posadzono 415  drzew.

Powiat Tatrzański

Z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im Heleny Marusarzówny w Zakopanem odbywały się zabawy, konkursy i quizy, posadzono także dwie długowieczne limby.

Powiat Wadowicki

Przekaz klimatyczny dotarł do najmłodszych i najstarszych mieszkańców powiatu dzięki warsztatom ekologicznym i spotkaniom z leśnikami, organizowanych w szkołach, domach pomocy społecznej i domach seniora. Finał kampanii odbył się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wadowicach. W programie były  m.in. warsztaty ekologiczne oraz przekazanie sadzonek drzew owocowych w zamian za działania na rzecz klimatu. Dla zainteresowanych otwarto punkt informacyjny, w którym  porad o dostępnych dofinansowaniach z zakresu efektywności energetycznej oraz instalacji OZE udzielał doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie. Posadzono 500 drzew.

Powiat Wielicki

Odbyła się kampania informacyjna dotycząca drzew miododajnych, a także zachowania bioróżnorodności w rolnictwie. Lekcje tematyczne w szkołach wieńczyło wspólne sadzenie drzew z Kołami Pszczelarskimi z powiatu. Posadzono 1200  drzew.

Artykuł powstał w ramach działania E2 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy