Menu Zamknij

Mój Prąd

Nadrzędnym celem Programu Priorytetowego „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej.

Uzyskanie dofinansowania jest możliwe dla osób fizycznych wytwarzających energie elektryczną na potrzeby własne, które zawarły z dystrybutorem energii umowę kompleksową umożliwiająca wprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW, z których wytworzona energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby zasilania istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznych.

Program przewiduje wsparcie w postaci dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem i montażem instalacji PV w kwocie nie większej niż 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór do bieżącej edycji Programu Priorytetowego trwa rozpoczął się w dniu 15.04.2022 r. i potrwa do  22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji dostępnych środków.

Więcej informacji odnośnie programu dostępne na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Program Priorytetowy „Mój Prąd” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logotyp Programu Mój Prąd

Logotyp Programu Mój Prąd