Menu Zamknij

Miasto, gmina, dzielnica w dobrym klimacie. Ekoporadnik dla lokalnych władz

Mężczyzna patrzy zza biurka

Jakie zadania własne gminy są ściśle związane z ochroną klimatu? Co to są „zielone zamówienia publiczne”? Jaki procent energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach użyteczności publicznej powinien pochodzić w OZE w roku 2023, a jaki w 2025? Włodarze miast i gmin spotykają się z licznymi wyzwaniami na drodze dążenia w stronę neutralności klimatycznej. „Ekoporadnik dla lokalnych władz publicznych” pomoże usystematyzować wiedzę i znaleźć korzystne rozwiązania. 

Jestem przekonany, że zagadnienia związane z ekologią są ważne dla małopolskich samorządów. Pokazuje to m.in. organizowany już od dwóch lat Małopolski Dzień dla Klimatu. Tym bardziej miło mi polecić włodarzom małopolskich samorządów opracowanie, które pomoże wyjaśnić wątpliwości i podsunie pomysły na kolejne, być może całkiem nowe działania, od których zależy dobrostan nas i kolejnych pokoleń

– mówi Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

– Jestem przekonany, że zagadnienia związane z ekologią są ważne dla małopolskich samorządów. Pokazuje to m.in. organizowany już od dwóch lat Małopolski Dzień dla Klimatu. Tym bardziej miło mi polecić włodarzom małopolskich samorządów opracowanie, które pomoże wyjaśnić wątpliwości i podsunie pomysły na kolejne, być może całkiem nowe działania, od których zależy dobrostan nas i kolejnych pokoleń – mówi Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W podręczniku dla lokalnych władz publicznych dużą część zajmują rozdziały poświęcone efektywności energetycznej. Przypomniane są polskie i unijne normy,  którym muszą odpowiadać nowe i modernizowane budynki użyteczności publicznej, wyjaśniono także czym jest i jak powinno zostać sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Publikacja omawia poszczególne kroki inwestycyjne dla poprawy efektywności energetycznej budynku, od audytu po dobór źródła ciepła. Podane są także konkretne przykłady rozwiązań dotyczących energetyki obywatelskiej i rozproszonej sprawdzających się w polskich gminach.

Kolejnym ważnym tematem jest zagospodarowanie wód opadowych oraz rozwój tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, tak ważnej dla przeciwdziałania coraz powszechniejszemu problemowi suszy. W Ekoporadniku omówiono rozwiązania polecane w przestrzeni publicznej, takie jak rowy infiltracyjne, powierzchnie przepuszczalne, ogrody deszczowe, zielone fasady i przystanki. Opisano  także korzyści płynące z przyjęcia miejskich lub gminnych standardów utrzymania i ochrony zieleni oraz wykorzystania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do ochrony terenów zielonych przed niekontrolowaną zabudową.

W opracowaniu nie mogło zabraknąć segmentu dotyczącego gospodarki odpadami. Rozwiązanie przedstawione tutaj także mają charakter praktyczny. Dużo uwagi poświęcono m.in. bioodpadom, które stanowią z jednej strony kłopotliwy, a z drugiej najbardziej perspektywiczny w wykorzystaniu surowiec.

W poradniku przedstawiono również zestaw informacji o możliwych dofinansowaniach do inwestycji prośrodowiskowych oraz wskazówki jak prowadzić dialog z mieszkańcami.

Ekoporadnik można pobrać tutaj:

W ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstały także Ekoporadniki:

  • Dla rolników
  • Dla małych i średnich przedsiębiorców
  • Dla dyrektorów jednostek edukacyjnych
  • Dla lokalnych władz publicznych
  • Dla właścicieli budynków jednorodzinnych
  • Dla budujących dom jednorodzinny
  • Dla zarządców domów wielorodzinnych

Ekoporadnik opracowano w ramach działania E2 projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy