Menu Zamknij

Szkoła w dobrym klimacie. Ekoporadnik dla dyrektorów i nauczycieli

Dzieci z plecakami wybiegają ze szkoły

Co zrobić, aby budynek szkoły był przyjazny dla klimatu, a jednocześnie tańszy w eksploatacji? Gdzie uzyskać dotację do takich inwestycji? Jak czynnie zachęcać uczniów do dbania o środowisko? Oddajemy dziś w Państwa ręce Ekoporadnik dla dyrektorów jednostek edukacyjnych.

Szkoła to nie tylko budynek, miejsce zdobywania wiedzy, ale też środowisko, w którym uczeń nabywa kompetencji pozwalających radzić sobie z wyzwaniami. A zmiana klimatu to wyzwanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA przygotowaliśmy kompendium wiedzy dla dyrektorów szkół. Dużo inspiracji znajdą w nim także nauczyciele

– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Opracowanie przygotowane przed ekspertów Instytutu na Rzecz Ekorozwoju rozpoczyna się od wyjaśnienia przyczyn i skutków zmiany klimatu oraz regulacji unijnych, dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej przez kraje wspólnoty do roku 2050.

Szkoła z klimatem
Szkoła z klimatem

To punkt wyjścia do wskazania sposobów dążenia do neutralności klimatycznej w budynku szkoły czy przedszkola. Krok po kroku przedstawione zostały działania związane z

  • termomodernizacją i wymianą źródła energii
  • zarządzaniem energią w budynku szkolnym
  • zagospodarowaniem wód opadowych i wody szarej
  • organizacją powierzchni zielonych, które pozwalają złagodzić odczuwanie skutków zmiany klimatu
  • zmniejszeniem ilości odpadów
  • edukacją środowiskową.

Opracowanie podpowiada także ciekawe rozwiązania dotyczące transportu, takie jak „szkolne ulice”. Osobną część stanowią materiały przydatne dla nauczycieli. Znajdują się wśród nich przykłady projektów i konkursów ekologicznych, w których mogą brać udział szkoły i klasy, a także zestaw przydatnych witryn internetowych ze scenariuszami lekcji poświęconych ekologii o dbaniu o klimat.

Jak każdy Ekoporadnik, opracowanie skierowane do dyrektorów jednostek edukacyjnych zawiera także listę programów dotacyjnych, z których można pozyskać dofinansowanie do różnego rodzaju działań związanych z ochroną klimatu i środowiska.

Ekoporadnik przypomina także o innym wartościowym dokumencie powstałych w ramach Projektu – Koncepcji szkoły neutralnej dla klimatu. Można ją znaleźć na stronie internetowej:

Ekoporadnik dla dyrektorów jednostek edukacyjnych można pobrać tutaj:

Ekoporadnik opracowano w ramach działania E2 projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy