Menu Zamknij

9 miesięcy za nami!

podsumowanie

Realizacja Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA rozpoczęła się 1 stycznia br. Małopolska jest jedynym regionem realizującym 2 projekty zintegrowane LIFE (pierwszym projektem jest LIFE-IP „Małopolska w zdrowej atmosferze”).

Najważniejsze działania

Do końca września w 21 Małopolskich powiatach zatrudnieni zostali doradcy ds. klimatu i środowiska oraz 2 dorady dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Od stycznia doradcy przygotowali i złożyli ponad 500 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, udzielili ponad 2,5 tys. porad z zakresu OZE oraz wprowadzili 668 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

Warsztaty i spotkania

Od stycznia w ramach prowadzonego przy UMWM, Centrum Kompetencji zorganizowano 8 spotkań i warsztatów dla doradców ds. klimatu i środowiska oraz 12 spotkań indywidualnych dla pozostałych Partnerów Projektu. Podczas spotkań przedstawione zastały założenia, cele oraz działania Projektu, jak również omówione kwestie dotyczące technicznych i finansowych aspektów realizacji Projektu. W spotkaniu uczestniczyli doradcy ds. klimatu i środowiska, jak również osoby odpowiedzialne za finansową realizacje Projektu po stronie Starost powiatowych.

Dodatkowo w daniach 30-31 sierpnia w Dobczycach odbyły się dwudniowe warsztaty, których celem było przygotowanie merytoryczne doradców do działań, które będą podejmować w Projekcie. W trakcie spotkania rozmawiano nt. odnawialnych źródeł energii, dostępnych programów dofinansowań do tego typu inwestycji oraz przyczyn i skutków postępujących zmian klimatu.

Współpraca i dobre praktyki

  • 8 stycznia podpisane zostało porozumienie o współpracy przy realizacji Projektu z Orlen Południe, a 23 lutego z Grupą Azoty. Podpisane porozumienia zakładają współpracę zarówno przy Projekcie, jak również przy wdrażaniu projektów pilotażowych na rzecz ochrony powietrza i klimatu;
  • 6 lipca zorganizowano pierwsze spotkanie poświęcone dobrym praktykom w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W spotkaniu online uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów. Jednym z głównych celów spotkania była dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Małopolsce. Spotkanie zainicjowało cykl spotkań, które odbędą się w październiku i listopadzie br.;
  • od stycznia do września Zespół Projektowy uczestniczył w 6 spotkaniach z ekspertami inicjatywy START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. W ramach realizacji Projektu pomocy technicznej wypracowane zostały dobre praktyki we wdrażaniu projektów, które mogą złagodzić negatywne skutki środowiskowej, społecznej i gospodarczej transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej.

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi Projektami

W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostały 2 panele dyskusyjne: Europejski Zielony Ład – cele i wyzwania, jak je włączyć do regionalnej polityki klimatycznej? oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – narzędzie do złagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej podczas międzynarodowej konferencji CYBERSEC CEE Regions&Cities, która miała miejsce w dniach 1-3 września br. w Krynicy-Zdroju.

12 kwietnia zorganizowane zostały warsztaty dla przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski Zachodniej, poświęcone dobrym przykładom projektów z regionów, które przeszły lub przechodzą transformację energetyczną. W warsztatach wzięli udział zarówno unijni eksperci START, jak również przedstawiciele DG ENER i DG REGIO.

Przedstawiciele Zespołu Zarządzającego, od października 2020 uczestniczą w pracach Zespołu Zadaniowego ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji oraz w przygotowaniu Małopolskiego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Promocja Projektu

Przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostały cele, założenia oraz działania Projektu (24-25 lutego Integrated Projects Welcome Meeting, 23-24 marca w ramach Konferencji RoundBaltic – I Krajowy Okrągły Stół dot. Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce, 26 marca EU Industry Days 2021, 29 marca 2nd Online International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change, 21-23 kwietnia Togetair – szczyt klimatyczny, 30 czerwca I Kongres Finansowy w Sopocie).

Cele i założenia projektu przedstawiono również na: Radzie EKOMAŁOPOLSKA (4 maja), Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (11 maja) oraz Grupie Roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji (14 kwietnia).

30 czerwca uruchomiona została stronę internetowa (www.klimat.ekomalopolska.pl) oraz media społecznościowe Projektu (www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu, www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/ oraz www.twitter.com/LIFE_Malopolska). Od 13 sierpnia br. projekt posiada swój kanał na YouTube (www.youtube.com/channel/UC0OB1b5ri2xROgerE3pJ3TQ). Strona przez ostatnie 3 miesiące została wyświetlona przez 1,4 tys. odbiorców, natomiast zasięg wszystkich postów w mediach społecznościowych to blisko 60 tys. odbiorców.

12 lipca w Kinie Kijów w Krakowie miała miejsce pierwsza oficjalna konferencja prasową. Podczas wydarzenia przedstawiono założenia, działania i Partnerów Projektu oraz korzyści płynące z jego realizacji dla Małopolan. Tego samego dnia w Kinie Kijów w Krakowie dokonano oficjalnego otwarcia realizacji Projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu oraz podmiotów wspierających – Komisji Europejskiej (Christian Strasser, kierownik Wydziału ds. programu LIFE w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) i polskiego rządu (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński). Na zakończenie spotkania zainicjowane zostało pierwsze z działań promocyjnych – akcja pod hasłem #drzewodlaklimatu. Wszyscy Partnerzy Projektu otrzymali symboliczne dęby, które posadzili przy swoich siedzibach. Ich wzrost będzie obserwowany przez 10 lat realizacji Projektu. Akcja ta jest kontynuowana przez doradców ds. klimatu i środowiska wśród małopolskich gmin (w ramach działania E2).

Podsumowanie powstało jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy