Menu Zamknij

Dobre praktyki z powiatu suskiego!

Dobre praktyki z powiatu suskiego

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska z przedstawicielem powiatu suskiego – Naczelnikiem Wydziału Środowiska – Panem Pawłem Dyrczem, który wraz z doradcą ds. klimatu i środowiska z powiatu suskiego – Panią Pauliną Tokarz-Mansour, realizują Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Tematyką spotkania były dobre praktyki z powiatu suskiego w zakresie współpracy z gminami, czy realizacji inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz innych inwestycji w ramach ochrony środowiska. Powiat suski jest jednym z najprężniej działających beneficjentów Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, który w ostatnim czasie może pochwalić się zainstalowaniem 2295 instalacji odnawialnych źródeł energii, 207 kotłów na pellet i gaz, 3007 instalacji solarnych, czy przeprowadzeniem termomodernizacji 10 budynków powiatowych.

Powiat suski otrzymał dofinansowanie do realizowanego projektu, pn.: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Obecnie powiat realizuje projekt w zakresie OZE i termomodernizacji budynków: 5 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu oraz termomodernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie. Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”.

Dziękujemy Panu Naczelnikowi – Pawłowi Dyrczowi za przeprowadzenie tak inspirującego wykładu o działaniach powiatu suskiego. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza merytoryczna zaowocuje w przyszłości i pozwoli nam cieszyć się z kolejnych projektów – nie tylko w powiecie suskim, ale w całej Małopolsce.

Zadanie realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy