Menu Zamknij

Jak skutecznie komunikować o klimacie?

doradcy ds. klimatu i środowiska

Coraz więcej i częściej mówi się o tym, że zmiana klimatu dotkliwie dotyka każdego z nas. Jednak to nie zmiana klimatu jest problemem tylko globalne ocieplenia. Jak zatem komunikować o globalnym ociepleniu, skutkach zmiany klimatu, a zarazem zachęcać mieszkańców Małopolski do podejmowania kompleksowych działań? To temat warsztatów z naszymi doradcami ds. klimatu i środowiska, którzy na co dzień mierzą się z tymi zadaniami.

W dniu 15 lutego br. zorganizowane zostały warsztaty, których celem było omówienie dwóch odsłon regionalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Klimat dla pokoleń”. Kampania realizowana była na terenie Województwa małopolskiego i śląskiego w 2022 i 2023 r.

Celem pierwszej odsłony było zwrócenia uwagi na lokalne skutki zmiany klimatu (susze, powodzie, brak śniegu). Celem drugiej odsłony było wskazanie konkretnych rozwiązań, które każdy może zastosować i podjąć w  swoim gospodarstwie domowym, tj. termomodernizacja budynku, montaż OZE, oszczędność wody i energii, segregacja odpadów, rezygnacja z plastiku, zwiększanie powierzchni zielonych itp..

Podczas spotkania jednoznacznie wybrzmiało, że:

  1. potrzebujemy intensywnych działań informacyjnych, które z jednej strony będą zwracać uwagę na nasz wpływ na klimat i środowisko, a z drugiej będą zachęcać do działania już obecnie,
  2. przekaz naszych działań komunikacyjnych musi być zaadresowany indywidualnie do różnych grup wiekowych, różnych grup społecznych i zawodowych oraz miejsca zamieszkania,
  3. problem zmiany klimatu musi być podparty wiarygodnymi danymi, które zobrazują jego wielkość. Nie mniej jednak dane te nie mogą odnosić się do skali globalnej, tylko lokalnej.

Warsztaty zorganizowano w ramach działania C.5. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne wpisy