Menu Zamknij

Mój Doradca. Miasto Tarnów – Jowita Sawczak

Jowita Sawczak

Jestem przekonana, że moja praca i działania, które podejmuję, mają sens – mówi Jowita Sawczak, Doradczyni ds. Klimatu i Środowiska Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA w Tarnowie.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Na stanowisku Doradcy ds. Klimatu i Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa pracuję od sierpnia 2021 roku. W swojej pracy staram się zwiększać świadomość ekologiczną, poszerzać wiedzę oraz wzmacniać proekologiczne postawy tarnowian. Pokazuję, jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko i klimat, poprzez m.in. organizację spotkań, wydarzeń, kampanii, czy warsztatów w placówkach oświatowych, celem dotarcia do różnych grup wiekowych i społecznych, a przede wszystkim do jak największej liczby odbiorców.

Jakie są priorytety mojej pracy?

Jak już wcześniej wspomniałam, moim głównym priorytetem jest dotarcie do jak największej liczby tarnowian: dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki prowadzeniu szeroko zakrojonych działań edukacyjno-informacyjnych.  Realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do edukacji poprzez wyznaczanie odpowiednich działań i praktyk nie tylko w zakresie ochrony przyrody i klimatu, stanowią istotny i ważny element w trosce o środowisko. Podczas spotkań i wydarzeń organizowanych dla mieszkańców staram się „zaszczepić” w każdej z osób zasadę: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Nawet najmniejsza czynność podjęta w trosce o środowisko, może przyczynić się do jego poprawy.

Co udało mi się zrobić?

Dzięki sporemu zaangażowaniu uczniów tarnowskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta, udało się zorganizować szereg spotkań informacyjnych i wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Odbyliśmy także wiele zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, czy kampanii edukacyjno-informacyjnych. Podczas organizacji każdej z tych akcji grono uczestników było naprawdę liczne! W takich momentach utwierdzam się w przekonaniu, iż moja praca i działania, które podejmuję, mają sens – ciesząc się niemałym zainteresowaniem.

Najważniejsze działania, o których należy wspomnieć, to m.in.:

  • Kampanie edukacyjno-informacyjne pod hasłem „W trosce o klimat i przyrodę – oszczędzam wodę!”, „Transport przyjazny środowisku”, a także trzy edycje kampanii „Małopolski Dzień dla Klimatu”. W ramach MDdK, przekazaliśmy mieszkańcom Tarnowa oraz placówkom oświatowym ponad 2 300 sadzonek drzew (liściastych, iglastych, owocowych), krzewów i kwiatów, które zostały wspólnie z uczniami posadzone na terenie placówek oświatowych.
  • Wydarzenia związane z ochroną klimatu, w tym akcja „KLIMATyczny Tarnów”, w ramach której przekazaliśmy mieszkańcom 400 sadzonek zielonych roślin doniczkowych oczyszczających powietrze.
  • Prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których ponad 1000 uczniów zostało zapoznanych z tematyką ochrony środowiska i klimatu, w tym oszczędzania wody i energii, segregacji odpadów, nawyków zero waste czy żywności ekologicznej, wraz z przekazaniem każdej placówce zestawów koszy do segregacji odpadów.
  • Opracowanie dwóch ekspertyz. Pierwsza z nich: „Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Tarnowa” wskazuje, m.in. kierunki rozwoju OZE, które są korzystne z punktu widzenia uwarunkowań w Gminie Miasta Tarnowa. Natomiast ekspertyza „Oszacowanie bilansu emisji gazów cieplarnianych dla obszaru miasta Tarnowa” określa m.in. poziom emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta (dla stanu z 2020/2021 roku) wraz z identyfikacją głównych możliwych sposobów zmniejszenia tej emisji w dłuższej perspektywie czasowej.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam,
z którego jestem dumna?

Wszystkie działania zrealizowane w Tarnowie, w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, bardzo dobrze wspominam i niemal z każdego jestem dumna, patrząc na to, jak spore zainteresowanie
i zaangażowanie wzbudzały w uczestnikach. Jednakże najbardziej w pamięci utkwiły mi trzy odsłony kampanii edukacyjno-informacyjnych „Małopolskie Dni dla Klimatu”, podczas których zebraliśmy ponad 400 kg zużytych baterii oraz 6,66 ton elektroodpadów! Mobilizacja tarnowian do oddania tak ogromnej liczby odpadów niebezpiecznych, w zamian za otrzymanie i posadzenie w swoim najbliższym otoczeniu sadzonek drzew, krzewów czy kwiatów, budzi ogromną radość, ponieważ te odpady mogłyby trafić w niewłaściwe miejsce, szkodząc tym samym środowisku.. Napływające do nas pozytywne komentarze mieszkańców nt. wydarzeń: „Świetna inicjatywa”, „Oby więcej i częściej takich akcji w mieście” itd., dodatkowo „napędzają” do działania.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

To przede wszystkim edukacja ekologiczna, mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, począwszy od przedszkola, ponieważ to właśnie wczesne lata życia są okresem intensywnego rozwoju zarówno społecznego, jak i emocjonalnego.

Niewątpliwie działania inwestycyjne również są szczególnie istotne, tj. wymiana nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go np. instalacją OZE, termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, czy rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. Wymienione działania adaptacyjne są niezbędne do realizacji nadrzędnego celu jakim jest poprawa stanu jakości powietrza, środowiska i klimatu.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy