Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat myślenicki

Sylwetki Magdaleny Góry i Mateusza Murzyna

W Powiecie Myślenickim zatrudnionych jest dwoje doradców ds. Klimatu i Środowiska: Magdalena Góra oraz Mateusz Murzyn

Czym zajmujemy się w swojej pracy?

Jako doradcy ds. klimatu i środowiska zajmujemy się przede wszystkim realizacją projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na działania prowadzone przez Powiat Myślenicki, związane z klimatem i środowiskiem. Dużą wagę przykładamy do tak istotnej w dzisiejszych czasach edukacji ekologicznej i klimatycznej oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Co udało nam się zrobić?

Co roku w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA organizujemy Małopolskie Dni dla Klimatu, będące największym wydarzeniem związanym z dbałością o klimat, organizowanym przez Powiat Myślenicki. Dotychczas udało nam się posadzić 1100 sadzonek drzew, krzewów i innych roślin. Ciekawym działaniem było przeprowadzenie szkolenia dla ponad 100 strażaków ochotników, dotyczącego gaszenia instalacji OZE oraz samochodów elektrycznych. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy 4 spektakle pt. „Lekarstwo dla Ziemi”, cieszące się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na utworzenie parku sensorycznego i siłowni zewnętrznej, na terenie DPS w Harbutowicach możemy się cieszyć z nowego miejsca aktywności, integracji i odpoczynku na świeżym powietrzu. Poprzez odpowiednio dobrane nasadzenia krzewów i innych roślin powstały m.in. strefy: dotyku, słuchu, smaku, węchu i wzroku.

W ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” i pozyskanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach  powstała ekopracownia OZE. Tym samym uczniowie zyskali pierwszą wśród szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego nowoczesną i profesjonalnie wyposażoną pracownię, dedykowaną tak ważnej edukacji ekologicznej oraz tematyce odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Dzięki zakupionemu wyposażeniu, w tym  profesjonalnym zestawom edukacyjnym (fotowoltaika, energia wiatru, energia wody, kolektor słoneczny, inteligentna sieć hybrydowa) zajęcia będą bardziej atrakcyjne. Ekopracownia pozwoli na dalszych rozwój zainteresowań związanych z OZE i efektywnością energetyczną wśród młodzieży i dzieci oraz utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominamy/z czego jestem dumni?

Szczególnie dobrze wspominamy prowadzone przez lokalnych twórców warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego grantu „Orły, sokoły – międzykulturowy festiwal polsko-ukraiński”, w czasie których dzieci i młodzież miała doskonałą okazję, by przekonać się, że z naturalnych, ekologicznych i łatwo dostępnych materiałów można wyczarować prawdziwe cudeńka. Powstały wówczas np. wiklinowe patery na owoce czy ozdoby ogrodowe, które nie mają szkodliwego wpływu na nasz klimat i środowisko, tak jak ich plastikowe odpowiedniki. Była to również doskonała okazja do promocji pysznych regionalnych smakołyków i lokalnych produktów, które, by znaleźć się na naszych stołach, nie muszą być transportowane na dalekie odległości, co zawsze wiąże się z negatywnymi dla klimatu dodatkowymi emisjami CO2.

W naszej pamięci na długo pozostanie również obraz uczniów jednej ze szkół podstawowych, z wielkim zaangażowaniem biorących udział we wspólnym sprzątaniu ścieżki rowerowej w Czechówce i ich dużego zainteresowania otrzymanymi ulotkami dotyczącymi klimatu.

Jakie działania na rzecz klimatu uważamy za szczególnie istotne?

Jednymi z ważniejszych działań na rzecz klimatu jest przede wszystkim edukacja wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodego pokolenia. Od najmłodszych lat należy podkreślać i przypominać, co sami możemy zrobić dla klimatu i środowiska, dokonując codziennych wyborów. Jeśli pokażemy dzieciom, że wpływ na środowisko zaczyna się na własnym „podwórku” (np. zakręcanie kranu podczas mycia zębów, prawidłowe segregowanie śmieci, idea zero waste, używanie wielorazówek w czasie zakupów) uwrażliwimy ja też na dużo ważniejsze kwestie, jak np. utylizacja odpadów, zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, OZE i efektywność energetyczna).

Satysfakcji dostarcza nam także powtarzana co roku akcja „drzewo dla klimatu”, którą łączymy zwykle z atrakcjami Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Wspólne sadzenie drzew lub przekazywanie sadzonek mieszkańcom w zamian za działania przyjazne dla klimatu jest dla nas zawsze okazją do rozmów o roli drzew i zieleni w naszym najbliższym otoczeniu. To szczególnie ważne w kontekście adaptacji do zmiany klimatu, ale także przełamania nawyku betonowania i brukowania każdego kawałka wolnej przestrzeni.

Jakie są priorytety naszej pracy?

Naszymi priorytetami jest wsłuchanie się w głos mieszkańców, ich potrzeby i obawy. To właśnie dzięki rozmowom jesteśmy w stanie lepiej pracować dla środowiska i klimatu, codziennie pomagając mieszkańcom Powiatu Myślenickiego działać na rzecz poprawy klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy