Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – kwiecień 2023

podsumowanie kwiecień

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W kwietniu odbyła się druga odsłona Małopolskich Dni dla Klimatu. Lokalne wydarzenia i akcje edukacyjne odbyły się we wszystkich małopolskich powiatach. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział ponad 20 tys. osób oraz posadzono blisko 22 tys. drzew. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 • 12 kwietnia w Krakowie, przy okazji konferencji poświęconej inwestycjom zwiększającym efektywność energetyczną, po raz kolejny spotkali się doradcy ds. klimatu i środowiska oraz ekodoradcy gminni. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 pracowników małopolskich gmin i powiatów.
 • 25 kwietnia miało miejsce spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska, które odbyło się w formule on-line. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z zakończeniem pierwszej fazy projektu.
 • 27 kwietnia podzieliliśmy się doświadczeniami w zakresie realizacji projektu LIFE z ekspertkami z ukraińskiego projektu Environment-People-Low ze Lwowa.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W kwietniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 4 wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę prawie 180 tys. zł,
 • zorganizowali 38 spotkań w powiatach i gminach z przedstawicielami administracji publicznej, w których łącznie wzięło udział blisko 900 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przede wszystkim omówienia współpracy w ramach II Małopolskiego Dnia dla Klimatu, przygotowaniu ekspertyz oraz bieżącej współpracy w ramach projektu,
 • zorganizowali 4 spotkania z lokalnymi liderami (przedstawicielami firm, przedstawicielami OSP), w których uczestniczyło 295 osób. Spotkania dotyczyły podjęcia współpracy, doradcy poruszyli na nich także edukację związaną ze zmianami klimatu,
 • zorganizowali 16 spotkań w szkołach średnich/podstawowych/przedszkolach. W prelekcjach uczestniczyło 743 uczniów. Spotkania dotyczyły m.in. oszczędności energii, ochrony lasów i terenów zielonych w powiązaniu ze zmianą klimatu,
 • przekazali 14 zestawów oszczędności energii, tj. świetlówki LED, kosze do segregacji odpadów i dystrybutory wody,
 • zorganizowali 14 wydarzeń związanych z ochroną klimatu, w których udział wzięło 5,5 tys. osób. Wydarzenia dotyczyły zagospodarowania odpadów, w trakcie prowadzono tzw. „sprzątanie świata”, konkursy dla młodzieży szkolnej oraz wydarzenia w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu,
 • udzielili ponad 1100 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, rolnikom i przedsiębiorcom. Porady dotyczyły przede wszystkim aktualnie dostępnych dofinansowań do wymiany kotłów oraz programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Moja Woda, Agroenergia oraz Moje Ciepło,
 • przygotowali ekspertyzę. Przeanalizowano występowanie suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej na terenie powiatu bocheńskiego,
 • wprowadzili 15 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W kwietniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 8 konsultacji z przedsiębiorcami oraz rolnikami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, dotacji na pompy ciepła, przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie farmy fotowoltaicznej, a także wymogów formalno-prawnych związanych z taką inwestycją,
 • pracowali nad przygotowaniem bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI).

CENTRUM KOMPETENCJI

W kwietniu w ramach Centrum Kompetencji:

 • 12 kwietnia w krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyła się konferencja pn. Inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków „Świadomi energetycznie”. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i skierowane było do pracowników gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego. W pierwszej części zaprezentowano kluczowe zasady wyboru nowego źródła ciepła, jako alternatywy dla kotłów na paliwa stałe. Kolejne części spotkania skupiły się na dostępnych programach publicznych oferujących wsparcie finansowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z projektem LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.
 • 25 kwietnia odbyło się spotkanie on-line dla doradców ds. klimatu i środowiska. W czasie spotkania przedstawione zostały kwestie dotyczące zakończenia I fazy projektu oraz plany na kolejne miesiące.
 • 27 kwietnia podzieliliśmy się doświadczeniami w zakresie realizacji projektu LIFE i planowanych działań na rzecz klimatu i środowiska z ekspertkami z ukraińskiego projektu Environment-People-Low ze Lwowa.
 • 28 kwietnia, w ramach kursu Earth Sciences in a Changing World, odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego przedstawiciel UMWM zaprezentował strategię adaptacji do zmian klimatu oraz działania projektu.

Na stronie internetowej i w projektowych mediach społecznościowych ukazała się rozmowa z ekspertem w ramach cyklu „Trzy pytania o klimat”. Poruszone zostały tematy dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu w naszym regionie oraz plany na ich dalszą realizację.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W kwietniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 60 tys. materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły głównie przyczyn i skutków zmiany klimatu, działań adaptacyjnych oraz segregacji odpadów,
 • przygotowali 9 innych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 • rozdystrybuowali prawie 2 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych m.in. powerbanki, głośniki w obudowie bambusowej, przybory szkolne, żarówki LED. Ponadto w ramach II Małopolskiego Dnia dla Klimatu przekazano 22 tys. sadzonek drzew i krzewów na terenie całego województwa,
 • zorganizowali 18 kampanii edukacyjno-informacyjnych. Kampanie dotarły do prawie 47 tys. Małopolan i skupiały się głównie w tematyce Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Poruszały także tematykę oszczędności energii,
 • udostępnili 9 elektronicznych materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły aktualnych wydarzeń w projekcie,
 • przygotowali 5 artykułów w prasie dotyczących Małopolskich Dni dla Klimatu,
 • wyemitowano 5 audycji w radiu lub lokalnych stacjach TV,
 • udostępnili 82 artykuły w Internecie oraz 106 artykułów/postów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców i dotarły do ponad 106 tys. odbiorców.

W kwietniu odbyła się druga odsłona Małopolskich Dni dla Klimatu. Lokalne wydarzenia i akcje edukacyjne odbyły się we wszystkich małopolskich powiatach. W ramach tej akcji zorganizowane zostały liczne lekcje ekologiczne i konkursy w szkołach i przedszkolach, warsztaty plenerowe z leśnikami czy wspólne sadzenie drzew. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział ponad 20 tys. osób. Posadzono blisko 22 tys. drzew. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Poprzez akcję #drzewodlaklimatu Małopolska włącza się w inicjatywę 3 Billion Trees Pledge.

W kwietniu zakończył się nabór wniosków w ramach Otwartego Konkursu Ofert Ekomałopolska 2023. Dla działań realizowanych w ramach Priorytetu 3 organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kolejnym miesiącu.

PROMOCJA PROJEKTU

 • W kwietniu strona internetowa projektu (klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez blisko 1000 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, twitter.com/life_malopolska, linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań projektu dotarły do blisko 20 tys. odbiorców.
 • Zakończono produkcję filmów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących działalności w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. W roku 2023 powstało 12 filmów, mówiących o rozdaniu dyplomów zakończenia studiów „Adaptacja do zmian klimatu”, powstającej Mapy Potencjału OZE, II Małopolskiego Dnia dla Klimatu, a także aktywności doradców ds. klimatu i środowiska w powiatach: miechowskim, myślenickim, bocheńskim, chrzanowskim, nowosądeckim, wadowickim, oświęcimskim, brzeskim i krakowskim.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy