Menu Zamknij

Podsumowanie – listopad 2023

podsumowanie listopad

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W listopadzie rozpoczęła się druga odsłona kampanii medialnej „Klimat dla pokoleń”. Realizacja działania potrwa do 4 grudnia br.

16 listopada odbyło się spotkanie z projektami LIFE Care4Climate oraz LIFE COALA, na którym kierownicy poszczególnych projektów wymienili się doświadczeniami z prowadzonych działań. Na spotkaniu podjęto również zagadnienia dotyczące przyszłej współpracy.  

22 listopada przedstawiciele gmin i powiatów Małopolski mieli okazję uczestniczyć w „Wirtualnym spotkaniu z Komisją Europejską”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób.

27 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z serii „Czempioni zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie odbyło się w Zakopanem.

W dniu 29 listopada odbyło się spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska dotyczące zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz kwestii technicznych i finansowych projektu.

Z pełnym podsumowaniem działań Projektu można zapoznać się poniżej

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy