Menu Zamknij

Podsumowanie spotkania inaugurującego projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Uczestnicy spotkania

Za nami spotkanie inaugurujące projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie we współpracy z dwudziestoma siedmioma partnerami z Polski i zagranicy. Budżet projektu to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), z czego 60% to środki pozyskane z unijnego programu LIFE.

12 lipca w Krakowie wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz dokonał oficjalnego otwarcia projektu, prezentując jego cele. To między innymi promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz szeroko zakrojone działania strategiczne na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu.

– Małopolska jest pierwszym województwem w Polsce, które przyjęło własną strategię klimatyczną. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia staną się inspiracją dla innych regionów. Kilka lat temu wyznaczyliśmy kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, przyjmując prekursorskie uchwały antysmogowe. Teraz chcemy wyznaczyć kierunki działań w zakresie klimatu

– podkreślał wicemarszałek.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu oraz podmiotów wspierających – Komisji Europejskiej i polskiego rządu, uczelni wyższych, samorządu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Z ramienia Komisji Europejskiej wystąpił Christian Strasser, kierownik Wydziału ds. programu LIFE w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, który przedstawił plany rozwoju i nowe możliwości w zakresie aplikowania do programu oraz pogratulował Małopolsce szczególnej aktywności.

Małopolska to jedyny region w Europie, który realizuje dwa projekty zintegrowane LIFE. Serdecznie gratuluję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku aplikacyjnego. To ogromny sukces dla całego regionu

– mówił.

W spotkaniu wziął także udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin. W swoim przemówieniu podkreślał, że działania klimatyczne są szansą dla polskiej gospodarki.

– Zielona transformacja to szansa na rozwój nowych zielonych miejsc pracy w sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz budownictwem. Nowe technologie, związane z wprowadzaniem do tych sektorów rozwiązań przyjaznych środowisku i neutralnych dla klimatu, to nowe pole rozwoju gospodarczego. Bezemisyjne, neutralne klimatycznie technologie są nadzieją na maksymalne złagodzenie skutków zmian klimatycznych, których negatywny wpływ widoczny jest w praktycznie każdym z obszarów życia

– mówi wicepremier.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii reprezentował także Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki Andrzej Gut-Mostowy, który zwracał uwagę, iż zrównoważony rozwój gospodarczy musi iść w parze z dbałością o klimat. Podkreślał także, jak ważnym komponentem atrakcyjności turystycznej regionu jest czyste środowisko.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako podmiot wspierający od samego początku aktywnie wspomaga realizację projektu. Podczas spotkania resort reprezentowany był przez Podsekretarza Stanu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, który w swojej wypowiedzi podkreślał rolę projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA we wdrażaniu Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na latach 2021-2030 oraz realizacji wspólnotowych celów strategii klimatycznej UE – Europejskiego Zielonego  Ładu.

W realizacji projektu kluczową rolę odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowujący projekt w wysokości 35% zaplanowanego budżetu. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik Wydziału LIFE Andrzej Muter, w trakcie spotkania odczytał i wręczył wicemarszałkowi Urynowiczowi list gratulacyjny od Prezesa Funduszu, prof. Macieja Chorowskiego. NFOŚiGW zadeklarował dalsze wsparcie dla samorządów ubiegających się o środki z programu LIFE. To między innymi inkubator wniosków, w ramach którego aplikujące podmioty zyskują profesjonalne wsparcie w procesie przygotowywania projektów.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, poświęcony konkretnym działaniom  oraz rolom partnerów projektu. Głównego beneficjenta projektu, Województwo Małopolskie, reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz, który w swojej wypowiedzi przedstawił główne cele i założenia projektu. Przedstawił również działania, które w ramach projektu będą realizowane przez Małopolskę. W dyskusji udział wzięli dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRPIT – Przemysław Hofman, , zastępca dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  Barbara Kubiak,wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig, starosta powiatu gorlickiego – Maria Gubała oraz członek zarządu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza – Anna Dworakowska. Uczelnie wyższe reprezentowali Ewa Adamiec, prodziekan ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr Stefan Zundel z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus oraz Jenny Kurwan z Instytutu ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu. 

Zwieńczeniem spotkania była inauguracja akcji #drzewadlaklimatu. To pierwsze z szeregu zaplanowanych w projekcie działań informacyjno-edukacyjnych. Partnerzy projektu otrzymali symboliczne dęby, które zostaną posadzone przy ich siedzibach . Jesienią tego roku w całej Małopolsce odbędzie się szeroko zakrojona kampania, której celem będzie przybliżenie mieszkańcom tematu postępujących zmian klimatu.

Podczas wydarzenia został także zaprezentowany oficjalny spot projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA, ilustrujący negatywne skutki zmian klimatu oraz wskazujący sposoby przeciwdziałania i łagodzenia tych zmian za pomocą działań,  które zostaną wdrożone w ramach projektu. 

Walka o lepszy klimat zaczyna się dziś!

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach działania F.1 (Zarządzanie projektem) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy