Menu Zamknij

Wizyta monitorująca Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii

Osoby siedzą w sali sesyjnej urzędu

Jak realizowane są założenia Projektu? Co udało się zrobić doradcom ds. klimatu i środowiska w ciągu ostatniego roku? Czym wykazali się partnerzy Projektu? W dniach 24-25 listopada 2022 r odbyła się kolejna wizyta monitorująca działania Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii.

Pierwszego dnia w Sali Sejmiku Województwa Małopolskiego pracownicy Departamentu Środowiska  UMWM, Projektu, AGH, Województwa Śląskiego, Europejskiego Centrum Czystego Powietrza oraz przedstawiciele 21 małopolskich powiatów, w których pracują zatrudnieni w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA doradcy ds. klimatu i środowiska, przedstawili efekty realizacji swoich działań. Gości powitał zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko, który przedstawił krótkie podsumowanie realizacji całego Projektu. Efekty wdrażania LIFE EKOMAŁOPOLSKA w regionie zaprezentowali:

  • Justyna Mazurkiewicz (Kierownik Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA)
  • Lucjan Pasternak (doradca ds. klimatu i środowiska z powiatu dąbrowskiego)
  • Maksymilian Kocerba (doradca ds. biznesu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)
  • Kamila Fordońska (doradca ds. klimatu i środowiska, Urząd Miasta Krakowa)
  • Ewa Adamiec (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  • Karolina Hapeta (Województwo Śląskie)
  • Jolanta Sitarz-Wójcicka (Europejskie Centrum Czystego Powietrza).

W drugiej części spotkania monitorzy rozmawiali z przedstawicielami partnerów LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Akademii Górniczo-Hutniczej, Europejskiego Centrum Czystego Powietrza

25 listopada odbyły się wizyty w terenie. Najpierw monitorzy odwiedzili Powiat Miechowski, gdzie spotkali się z nimi starosta miechowski – Jacek Kobyłka, wicestarosta – Paweł Osikowski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy – Joanna Struzik oraz doradca ds klimatu i środowiska – Marzena Wiejak. Następnie udali się do powiatu proszowickiego, gdzie przyjęli ich wicestarosta Powiatu Proszowickiego Elżbieta Grela i doradca ds. klimatu i środowiska Magdalena Ziętek.

Efekty wizyty monitorującej oraz uwagi co do działań Projektu poznamy za kilka tygodni.

Wizyta monitorująca wpisuje się w realizację działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy