Menu Zamknij

Zamykamy obieg! – GOZ w pigułce

Zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W dniu 12 stycznia 2022r. odbyły się czwarte zajęcia edukacyjne z cyklu poświęconego zmianom klimatu. Przy wykorzystaniu Platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej udało się zorganizować prelekcję pn. „Zamykamy obieg! – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. W lekcji on-line udział wzięło blisko 180 uczniów z 11 klas technicznych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Wiedzę w powyższym zakresie przedstawiła dr hab. Joanna Kulczycka – profesor AGH pełniąca funkcję prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wiedza merytoryczna przekazana w trakcie wykładu dotyczyła m.in.:

  • Definicji produktów GOZ i możliwości ich wykorzystania na przykładzie fusów po kawie, woskowijek lub biokosmetyków
  • Analizy eko-znaków na opakowaniach oraz ich postrzegania przez konsumentów
  • Faktów i mitów na temat GOZ – zgodnie z publikacją m.in. J. Kulczyckiej oraz ING Bank
  • GOZ w polityce i badaniach naukowych
  • Modeli GOZ wraz z oceną zachowania konsumentów i przedsiębiorstw

Organizowany cykl zajęć jest częścią działań E2 wynikających z realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Wpisuje się w Lokalną kampanię edukacyjną i informacyjną promującą wiedzę na temat zmian klimatu oraz stymulującą działania w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

Ostatnia spotkanie organizowane w ramach pierwszego cyklu zajęć edukacyjnych, realizowanych przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, odbędzie się 2 lutego 2022r. Prelekcja pn. „Budynki samowystarczalne energetycznie – czyli o budownictwie zeroenergetycznym i pasywnym” zostanie przeprowadzona przez mgr inż. Tomasza Pyszczka – reprezentanta Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej.

Podobne wpisy