Menu Zamknij

Koncepcja budynku zabytkowego neutralnego dla klimatu

Wizualizacja modernizacji budynku i otoczenia Teatru Słowackiego
Wizualizacja budynku i otoczenia Teatru Słowackiego po modernizacji

Autorzy tego opracowania mieli przed sobą nie lada wyzwanie: zaproponować rozwiązania możliwe do wdrożenia w budynku zabytkowym, zgodne z europejskimi standardami i nie obniżające komfortu użytkowania obiektu. Dzięki ekspertom Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, we współpracy m.in. z Politechniką Krakowską i Politechniką Białostocką, powstała koncepcja budynku użyteczności publicznej o zerowym zużyciu energii. Wypracowane rozwiązania są możliwe do zastosowania w obiektach historycznych i mogą posłużyć zarządcom tego typu budynków.

Wznoszenie nowych budynków użyteczności publicznej w standardzie zeroemisyjnym to nieunikniona przyszłość. Jednak doprowadzenie do takiego standardu istniejących zabytków bez naruszenia ich unikatowego charakteru wymaga dużej pracy koncepcyjnej przy ciągłej konsultacji z konserwatorem zabytków. Jest jednak możliwe – co pokazała koncepcja przygotowana w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Eksperci z MCBE wzięli przy tym na warsztat obiekt o wyjątkowej architekturze – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Zaproponowane działania podzielono na 5 pakietów wykonawczych, które powinny zostać poprzedzone opracowaniem planu strategicznego ochrony zabytku, projektu konserwatorskiego oraz analizą energetyczną.

  • Pakiet budynkowy koncentruje m.in. działania związane z ociepleniem ścian, dachu, stropów oraz wymianę stolarki.
  • Pakiet instalacyjny analizuje możliwości, jakie otwiera modernizacja wentylacji, systemu oświetlenia oraz automatyki budynkowej.
  • Pakiet „Źródła ciepła/chłodu i energii” koncentruje się na inwestycjach o kluczowym znaczeniu dla obniżenia emisyjności budynku, jak montaż odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii cieplnej i elektrycznej.
  • Pakiet „Badania in situ” analizuje potrzeby użytkowników budynku, takie jak komfort cieplny, oświetleniowy i akustyczny czy jakość powietrza.
  • Pakiet „Elementy dodatkowe” pozwala na zrównoważenie emisyjności budynku poprzez utworzenie zielono-błękitnej infrastruktury, zagospodarowanie wody szarej i deszczowej oraz wprowadzenie ekologicznego systemu gospodarki odpadami.
Planowanie inwestycji krok po kroku

Koncepcja „Budynek użyteczności publicznej o zerowym zużyciu energii” dostępna jest tutaj:

Dokument powstał jako realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy