Menu Zamknij

Koncepcja szkoły neutralnej dla klimatu

szkoła neutralna dla klimatu

Zakończone zostały prace nad opracowaniem koncepcji szkoły neutralnej dla klimatu. Dokument powstał dzięki pracy ekspertów kilkunastu instytucji i jednostek naukowych, współdziałających pod egidą Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Opracowanie ma charakter praktyczny – jego celem jest pomoc dyrekcji szkół oraz prowadzących je jednostek budżetowych w zaplanowaniu efektywnych działań na rzecz zminimalizowania emisyjności oraz wpływu na klimat i środowisko budynków szkolnych.

Dokument stanowi również wytyczne, które mogą pozwolić gminom i powiatom ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w szkołach będących w ich kompetencjach. Środki na takie działania zostały również przewidziane w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W prezentowanej koncepcji, neutralność klimatyczna jest rozumiana jako równowaga pomiędzy emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez lasy lub gleby. Dlatego oprócz odpowiedzi na pytania:

  • jak powinny wyglądać poszczególne etapy inwestycji (w tym np.  audyt energetyczny, głęboka termomodernizacja, dobór odnawialnego źródła energii?
  • jakie elementy (pakiety) musimy przejść, aby dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej?
  • od czego zacząć planowanie całego przedsięwzięcia?

autorzy opracowania wskazują na elementy  zielono-błękitnej infrastruktury, które są niezbędne do pochłonięcia emitowanego CO2.

Pakiety Inwestycyjne szkoły neutralnej dla klimatu.

Analiza przygotowana została na przykładzie najbardziej popularnej nie tylko w Małopolsce szkoły „tysiąclatki”. Sposób opracowania kolejnych etapów dążenia do zeroemisyjności – od wielopoziomowej  termomodernizacji, przez wymianę źródeł ciepła i energii, po zagospodarowanie najbliżej okolicy – został podzielony na pakiety, których realizacja jest niezbędna, aby mówić o osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Dokument powstał jako realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy