Menu Zamknij

Czyste Powietrze

Głównym celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program jest dedykowany dla właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębniona księgą wieczystą.

Przedmiot dofinansowania obejmuje wymianę nieefektywnych i starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, które zminimalizują zapotrzebowanie na energie cieplną danego budynku.

Dotacja przewiduje trzy stopnie intensywności dofinansowania:

  • Poziom podstawowy – do 30 000 zł
  • Poziom podwyższony – do 37 000 zł
  • Poziom najwyższy – do 69 000 zł
  • Dotacje z prefinansowaniem – do 79 000 zł

Więcej informacji odnośnie programu dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Program jest realizowany przez właściwy dla Beneficjenta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze prowadzony jest w sposób ciągły, podpisywanie umów o dofinansowanie będzie realizowane do 31 grudnia 2027r., natomiast wydatkowanie środków w ramach podpisanych umów możliwe będzie do 30 września 2029r. 

Logotyp Programu Czyste Powietrze

Logotyp Programu Czyste Powietrze