Menu Zamknij

LIFE EKOMAŁOPOLSKA na międzynarodowej konferencji European Climate Stocktake

The European Climate Stocktake, miedzynarodowa konferencja, której gospodarzem była Komisja Europejska, odbyła się 27 października 2023 r. w Brukseli. Wydarzenie zgromadziło decydentów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie i młodzież z całego świata, a jego celem było omówienie postępów w realizacji celów Porozumienia paryskiego.

W 2015 r. 196 krajów przyjęło Porozumienie paryskie: pierwszy na świecie prawnie wiążący traktat w sprawie zmian klimatu, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C lub maksymalnie 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego.

Osiem lat później tak wiele się wydarzyło – zarówno jeśli chodzi o zmianę klimatu, jak i działania klimatyczne. Jak dobrze robimy postępy? The European Climate Stocktake był okazją do podsumowania dotychczasowych działań. Wydarzenie miało na celu wniesienie wkładu w dyskusję poprzedzającą Global Stocktake – pierwszy przegląd UNFCCC na temat światowego postępu we wdrażaniu Porozumienia paryskiego, który zakończy się na COP28 w listopadzie.

Jednym z kluczowych przesłań płynących z wydarzenia było to, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych na rok 2030. Wydarzenie podkreśliło jednak również, że nadal pozostaje wiele do zrobienia. Globalna emisja gazów cieplarnianych stale rośnie, a świat nie jest na dobrej drodze do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Wydarzenie to wezwało wszystkie kraje do podniesienia swoich ambicji klimatycznych i pełnego wdrożenia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania projektu LIFE EKOMALOPOLSKA oraz realizacji przez Województwo małopolskie działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom postępującej zmiany klimatu. Podczas prezentacji przedstawione zostały:

  • Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego (w tym cele do 2030 i dążenie do neutralności klimatycznej do 2050),
  • Regionalne Centrum Kompetencji oraz realizowane w ramach Projektu LIFE działania,
  • Lokalne Centrum Kompetencji, które tworzy sieć doradców ds. klimatu i środowiska oraz doradcy dla biznesu,
  • regionalne i lokalne działania informacyno–edukacyjne.  

Wydarzenie w ramach działania E4 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy