Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – czerwiec 2022

podsumowanie czerwiec

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W czerwcu pod hasłem „Ostatni dzwonek dla klimatu” odbył się Małopolski Zielony Tydzień. Tegoroczna edycja skupiła się na zaangażowaniu dzieci i młodzieży w działania na rzecz klimatu. W lokalnych wydarzeniach plenerowych wzięło udział blisko 4 tys. osób. Dodatkowo w 9 szkołach przeprowadzono zajęcia on-line przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 150 osób.
 • 21 czerwca przeprowadzone zostało spotkanie z doradcami ds. klimatu i środowiska. Podczas spotkania poruszone zostały aspekty dotyczące realizacji działań wskaźnikowych w Projekcie.
 • 23 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w ramach wirtualnej wizyty KE. Tematem spotkania były zielone zamówienia publiczne oraz kwestie kierowania przekazu o działaniach na rzecz klimatu i transformacji energetycznej.
 • W czerwcu przeprowadzona została kolejna edycja „Małopolskiego Wyzwania: Tydzień dla klimatu”. Tematem przewodnim była oszczędność wody. Posty dotarły do ponad 2 tys. użytkowników mediów społecznościowych.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W czerwcu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • zorganizowali 4 spotkania z gminami oraz 14 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział prawie 250 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie wspólnie realizowanych wydarzeń w zakresie ochrony klimatu,
 • zorganizowali 2 spotkania z lokalnymi liderami w Klubie Seniora, a uczestniczyło w nich prawie 40 osób,
 • zorganizowali 15 wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły prawie 9 tysięcy uczestników,
 • zorganizowali 21 spotkań w szkołach, w których uczestniczyło łącznie blisko 1300 osób. Spotkania odbyły się głównie w ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia. Tematyka spotkań skupiła się na sposobach oszczędności energii i wody oraz na ograniczeniu powstawania odpadów i ich segregacji. W ramach prowadzonych zajęć do szkół przekazano 14 zestawów oszczędności energii lub ochrony klimatu, w tym koszy do segregacji odpadów,
 • udzielili blisko 2,9 tys. porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, przedsiębiorcom i rolnikom. Porady dotyczyły przede wszystkim dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze, dotacji do instalacji OZE, czy obowiązku składania deklaracji do CEEB,
 • wprowadzili ponad 4500 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W czerwcu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 13 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: wymiany źródła ciepła, możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na wymianę źródła ciepła, montażu instalacji PV, zakupu samochodu elektrycznego, wpisu do bazy CEEB oraz wymagań uchwały antysmogowej,
 • przeprowadzili 4 spotkania informacyjne dla przedsiębiorców. Spotkania dotyczyły możliwości zastosowania OZE do celów ogrzewania. Dodatkowo podczas spotkań udzielili 9 kolejnych konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych przedsiębiorców.

CENTRUM KOMPETENCJI

 • W dniu 6 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu”. Celem spotkań jest stworzenie platformy do współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, naukowego, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu. Cykl spotkań będzie kontynuowany jesienią 2022 r.
 • W dniach 20-26 czerwca przeprowadzona została internetowa akcja informacyjna „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu” – edycja letnia. Przez kolejne 7 dni w mediach społecznościowych Projektu zachęcano do zrobienia jednej rzeczy dla klimatu. W tej edycji skupiono się głównie na oszczędności wody i ograniczeniu wzrostu temperatury.
 • 21 czerwca miało miejsce spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska, zorganizowane przez pracowników Centrum Kompetencji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji działań Projektu.
 • 23 czerwca odbyła się kolejna wirtualna wizyta KE dla doradców ds. klimatu i środowiska. Tematem spotkania były „Zielone zamówienia publiczne – gdzie szukać ofert dla konkretnych działań” oraz „Jak kierować przekaz o działaniach na rzecz klimatu i transformacji energetycznej?”. Prelegentem spotkania była Pani Izabela Zygmunt z Polskiego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
 • W czerwcu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Projektu ponownie przeprowadzony został cykl edukacyjny pt. „Trzy pytania o klimat”. Tym razem poruszono tematy dotyczące geotermii oraz mechanizmów socjologicznych w kontekście zmian klimatu.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W czerwcu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • przeprowadzili 5 lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, które dotarły do ponad 5 tys. osób,
 • rozdystrybuowali łącznie ponad 20 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły przede wszystkim przyczyn, skutków i adaptacji do zmian klimatu, budowania domu energooszczędnego oraz wpływu zmian klimatu na zdrowie,
 • rozdystrybuowali ponad 1300 innych materiałów edukacyjno-informacyjnych: głównie kolorowanek czy rebusów dla dzieci,
 • udostępnili 28 (w tym 18 własnych) materiałów elektronicznych o tematyce klimatycznej,
 • udostępnili 25 artykułów w Internecie oraz 48 artykułów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców i dotarły do ponad 32 tys. odbiorców,
 • przygotowali 1 artykuł do lokalnej prasy: powiat limanowski – artykuł w czasopiśmie „Salamandra”, wydawanym przez Gorczański Park Narodowy. Artykuł nt. Projektu LIFE oraz działań doradcy ds. klimatu i środowiska.

1 i 8 czerwca odbyły się zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia pod nazwą: „Zostań klimatycznym bohaterem! Powstrzymuj!” oraz „Zostań klimatycznym bohaterem! Adaptuj!” zostały poprowadzone przez Pana Marka Piątkowskiego oraz Panią Joannę Mieszkowicz z Fundacji Aeris Futuro. W spotkaniach on-line uczestniczyło 9 szkół ponadpodstawowych (łącznie ponad 150 osób).

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

7 czerwca odbyło się spotkanie z delegacją z województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy obu Projektów Zintegrowanych LIFE realizowanych przez Województwo Małopolskie. Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń z przygotowania wniosków aplikacyjnych na Projekty LIFE.

W dniu 14 czerwca pracownicy ZZ wzięli udział w Dniu Informacyjnym LIFE zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkań pracownicy ZZ podzielili się efektami i dobrymi praktykami z realizacji Projektu.

PROMOCJA PROJEKTU

W czerwcu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,2 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadla-Klimatu/, https://www.instagram.com/ekomalo-polska_dla_klimatu/, https://twit-ter.com/life_malopolska, https://www.linke-din.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 10 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy