Menu Zamknij

URZĄD – BIZNES – NAUKA – SPOŁECZEŃSTWO
wspólnie dla lepszego klimatu

Screen ekranu z widokiem uczestników spotkania

W dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe nowego cyklu wymiany wiedzy i doświadczeń, działającego w ramach Centrum Kompetencji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Celem cyklu „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu” jest stworzenie platformy do współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu.

Projekt „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu” ma mieć charakter praktyczny i takie było także spotkanie inaugurujące. Po przywitaniu gości przez wicedyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Piotra Łyczkę, uczestnicy podzieli się na cztery wirtualne grupy (pokoje) z moderatorami. Nakreślono potrzeby i zakres tematyczny kolejnych spotkań on-line, rozmawiano także o ich formie – przeważać będą warsztaty hybrydowe – i oczekiwaniach ich uczestników.

Graficzna tablica z zapisanymi zadaniami do realizacji
Uczestnicy spotkania inaugurującego wypracowali plan pracy na przyszłość

– Wiemy, jak wyspecjalizowany jest świat, w którym żyjemy i jak bardzo potrzebujemy wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzieje się tak zwłaszcza w obszarze środowiska i ochrony klimatu, gdzie nowe technologie czekają na producentów, a we wdrożeniu wartościowych rozwiązań mogą pomóc osoby znające się na regionalnych, krajowych i unijnych procedurach. Dlatego bardzo się cieszę z projektu  „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu”, który udało się rozpocząć w Małopolsce. Wierzę, że już wkrótce będziemy się cieszyć efektami zainicjowanej dziś współpracy – powiedział Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

URZĄD

 1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa 
 2. Wydział Środowiska, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
 3. Wydział Ochrony Powietrza, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 4. Zespół Ekodoradców, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Bochni
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

BIZNES

 1. Tauron Polska Energia S.A.
 2. Grupa Azoty
 3. PROTECH Sp. z o.o.
 4. Producent kotłów i pomp ciepła P.P.H.U. „KOŁTON” S.C.
 5. Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
 6. CENTRAL POINT sp. z o.o. sp.k.

NAUKA

 1. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 2. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechnik Krakowskiej
 3. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
 4. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 5. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

NGO:

 1. Europejskie Centrum Czystego Powietrza
 2. Fundacja Aeris Futuro
 3. Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
 4. Carbon Footprint Foundation
 5. Fundacja WWF Polska
 6. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Na najbliższe miesiące – od połowy września do przełomu listopada i grudnia 2022 r. – zaplanowano cztery kolejne spotkania w ramach cyklu „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu” . Do współpracy zapraszamy także inne przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki badawcze i NGO-sy nie tylko z Małopolski. Zainteresowanych prosimy o przesłanie informacji pod adres: Klimat@umwm.malopolska.pl.

Zadanie realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy