Menu Zamknij

Podsumowanie – wrzesień 2023

obrazek wyróżniający słonecznik

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

6 września Zespół Zarządzający oraz Partnerzy Projektu podzielili się doświadczeniami z dotychczasowych działań podczas konferencji podsumowującej I fazę Projektu.

W dniach 25-29 września odbyła się wizyta studyjna do Zagłębia Ruhry w Nadrenii Północnej-Westfalii. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele Małopolski Zachodniej.

W małopolskich powiatach odbyło się 21 wydarzeń, na których doradcy ds. klimatu i środowiska podejmowali tematy związane z ochroną klimatu.

W ramach Otwartego Konkursu Ofert fundacja Homini et Terrae zorganizowała wydarzenie „Złap deszcz”.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przeprowadziło drugie spotkanie w ramach cyklu „Zielona Transformacja w Twojej firmie”.

 Z pełnym podsumowaniem działań Projektu można zapoznać się poniżej

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy