Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – maj 2022

Podsumowanie maj 2022

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W maju zakończyła się pierwsza regionalna akcja edukacyjno-informacyjna pod nazwą „I Małopolskie Dni dla Klimatu”. Akcja przyciągnęła blisko 60 000 uczestników spotkań i lekcji pokazowych. Łącznie w ramach lokalnych wydarzeń posadzono blisko 25 000 drzew.
 • 25 maja odbyło się spotkanie on-line z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, pn. „Klimat. Przyczyny i skutki zmian klimatu”. Zajęcia odbyły się w ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia, zorganizowanego pod hasłem „Ostatni dzwonek dla klimatu”. W spotkaniu wzięło udział 9 szkół ponadpodstawowych.
 • W dniach 26–27 maja zorganizowano dwudniową konferencję z okazji 30-lecia Programu LIFE. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele KE, NFOŚiGW oraz partnerzy obu projektów LIFE w Małopolsce.

W maju w powiecie dąbrowskim podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W maju doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali, złożyli i rozpatrzyli 117 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 464 tys. zł,
 • podpisali 3 umowy z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi w zakresie dofinansowania do mikroretencji,
 • rozliczyli 4 umowy z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę blisko 19 tys. zł,    
 • zorganizowali 17 spotkań, w których łącznie wzięło udział 70 osób. Celem spotkań było omówienie zagadnień dotyczących współpracy na linii powiat-gmina w zakresie realizacji Projektu, a także zagrożeń, jakie niosą postępujące zmiany klimatu,  
 • zorganizowali 2 spotkania z lokalnymi liderami, tj.: Prezesem Zarządu Banku Żywności w Krakowie oraz w Domu Seniora. W spotkaniach uczestniczyło łącznie prawie 25 osób,
 • zorganizowali 11 wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły ponad 2,5 tys. osób,
 • w ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia zorganizowali 30 spotkań w szkołach, w których uczestniczyło łącznie ponad 1100 osób. Tematyka zajęć skupiła się głównie na ogólnych zagadnieniach związanych z ochroną klimatu, w tym na sposobach ograniczenia powstawania odpadów oraz ich segregacji, a także oszczędności energii i wody. W ramach prowadzonych zajęć do szkół przekazano 10 zestawów oszczędności energii lub ochrony klimatu, w tym koszy do segregacji odpadów,
 • udzielili blisko 800 porad głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych i przedsiębiorcom. Porady dotyczyły przede wszystkim informacji nt. programu Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna oraz Moja Woda, czy obowiązku składania deklaracji do CEEB,
 • wprowadzili 1150 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB,
 • zweryfikowali 2 dokumenty strategiczne,
 • w maju powiat dąbrowski podpisał porozumienie o współpracy w dążeniu do realizacji celów Projektu.

W maju doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzili 11 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: wymiany źródła ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, termomodernizację budynków oraz wpisu wspólnoty mieszkaniowej do bazy CEEB.

CENTRUM KOMPETENCJI

W maju na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Projektu ponownie przeprowadzony został cykl edukacyjny pt. „Trzy pytania o klimat”. Tym razem poruszone zostały tematy związane z ubóstwem energetycznym, OZE i 30-leciem programu LIFE.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W maju doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 35 000 materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły m.in.: przyczyn i skutków postępujących zmian klimatu oraz przeciwdziałania do nich, dobrych praktyk w zakresie budowania domu energooszczędnego, czy wpływu zmian klimatu na zdrowie człowieka,
 • przygotowali 6 własnych projektów innych materiałów edukacyjnych, np.: plakatów, czy plansz edukacyjnych,
 • rozdystrybuowali blisko 2,5 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych: głównie sadzonek drzew i „klimatycznych” kolorowanek,
 • udostępnili 13 elektronicznych materiałów edukacyjno-informacyjnych. Głównie dotyczyły one aktualnych wydarzeń organizowanych w ramach Projektu,
 • udostępnili 26 artykułów w Internecie oraz 63 artykuły w mediach społecznościowych. Artykuły dotarły do blisko 66 tys. odbiorców i związane były przede wszystkim z przeprowadzanymi w maju lokalnymi kampaniami i akcjami informacyjno-edukacyjnymi,
 • przygotowali 2 artykuły do lokalnej prasy,
 • udzielili 2 wywiadów w lokalnych rozgłośniach radiowych.

25 maja odbyło się spotkanie z wykorzystaniem platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, pn. „Klimat. Przyczyny i skutki zmian klimatu”. Zajęcia odbyły się w ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia, zorganizowanego pod hasłem „Ostatni dzwonek dla klimatu”. Lekcję poprowadziła Joanna Mieszkowicz, edukatorka ekologiczna i aktywistka z fundacji Aeris Futuro.

W maju kontynuowano regionalną akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „I Małopolskie Dni dla Klimatu”. W ramach akcji w kwietniu odbyło się 14 lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, a w maju kolejne 4, które łącznie dotarły do blisko 110 tysięcy Małopolan. W działania włączyły się lokalne organizacje: nadleśnictwa, szkoły, firmy z danego terenu oraz lokalne fundacje ekologiczne.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniach 26-27 maja zorganizowano dwudniową konferencję z okazji 30-lecia Programu LIFE. Podczas pierwszego dnia spotkania podsumowano dotychczasowe efekty realizacji obu Projektów LIFE w Małopolsce. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KE, NFOŚiGW oraz partnerzy Projektu. Drugiego dnia zorganizowano spotkanie dla wszystkich polskich Urzędów Marszałkowskich.

PROMOCJA PROJEKTU

W maju małopolskie wyzwanie „Tydzień dla klimatu” otrzymało I miejsce w konkursie „Samorządowy Lider komunikacji i promocji” w kategorii „ekologia”. Konkurs został zorganizowany przez „Dziennik – Gazeta Prawna” i miasto Gdynia pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W maju strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,1 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, https://twitter.com/life_malopolska, https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do ponad 21 tys. odbiorców.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

W dniach 30 maja – 1 czerwca Zespół Zarządzający uczestniczył w szkoleniu warsztatowym, poświęconym optymalizacji pracy i zarządzaniu projektem. Podczas kilkunastu godzin pracy z socjologiem i trenerem – dr Tomaszem Kozłowskim uczestnicy szkolenia podnosili swoje kompetencje m.in. w zakresie sprawniejszej organizacji pracy oraz komunikacji.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy