Menu Zamknij

100 tysięcy złotych dla NGO na działania związane z klimatem

Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy prośrodowiskowej, propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju – to główne cele ogłoszonego właśnie Otwartego Konkursu Ofert ekoMałopolska. Dowiedz się więcej i zaaplikuj o dofinansowanie!

Zachęcam do udziału w naborze piątej edycji inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego. Do udziału zapraszamy podmioty działające w sektorze NGO: stowarzyszenia, fundacje i wszystkie organizacje pożytku publicznego, np. Koła Gospodyń Wiejskich. Z roku na rok otrzymujemy coraz większą ilość ofert , a ilość zrealizowanych przy pomocy środków publicznych wydarzeń liczymy w setki.  Jestem zbudowany nie tylko dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się konkurs, ale przede wszystkim różnorodnością i nieszablonowością zgłaszanych co roku projektów. Warto zgłosić swój pomysł i zrealizować inicjatywę, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej Małopolan!

– mówi wicemarszałek Józef Gawron.

W ramach tegorocznego konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań w trzech priorytetach:

  • Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów,
  • Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza,
  • Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 550 000 zł.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadania jest prawidłowe złożenie oferty do 27 lutego 2024 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w naborze!

Podobne wpisy