Menu Zamknij

150 000 zł w Otwartym Konkursie Ofert EkoMałopolska
na projekty z zakresu ochrony klimatu

Gromadzenie i wykorzystanie deszczówki, popularyzowanie wiedzy o zmianach klimatu na Podhalu czy sensoryczne podejście do ekologii od strony koloru i zapachu to niektóre z projektów o tematyce klimatycznej, wybranych do realizacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert „EkoMałopolska”. Po raz pierwszy pojawił się w nim priorytet związany z ochroną klimatu.

OKO „EkoMałopolska” przeznaczony jest dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacji, realizujących zadania z zakresu  ekologii, w tym wiązanych z przeciwdziałaniem i adaptacją do negatywnych skutków zmian klimatu, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty wydarzeń, imprez, spotkań i warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej

Wymogi formalne spełniło 21 złożonych ofert, z których Zarząd Województwa wskazał do realizacji 17 projektów. W zakresie priorytetu 3, związanego z tematyką zmian klimatu, przyjęto do realizacji 5 ofert na łączną kwotę 150 tys. zł.  Znalazły się wśród nich projekty:

  • „Złap deszcz” – Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE
  • „Ekologia – kolorowa, zapachowa…” – Stowarzyszenie Virtus
  • „MY EKOLOGICZNI” – Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich
  • „Podhalańskie Eko Pikniki dla Klimatu” – Nowotarski Alarm Smogowy
  • „Akademia Klimatu Ekomałopolska” – Fundacja Green Festival

Dofinansowanie przyznano na kwotę całkowitą w wysokości150 000 zł. W ramach umów, które zostaną podpisane z przedstawicielami poszczególnych NGO’s zostaną oni zobowiązani do realizacji zadań wynikających ze złożonych ofert do dnia 30 września 2022r.

Więcej informacji można znaleźć na BIP UMWM: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2081564,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html

Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy