Menu Zamknij

1,87 mld zł od NFOŚ na infrastrukturę dla samochodów bezemisyjnych

Od 7 stycznia 2022 będzie można składać wnioski o bezzwrotne dotacje na tworzenie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w tym celu specjalny program o wartości 1,87 mld zł. Miliard zł z tej sumy jest przeznaczony na rozwój sieci na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

Program, z którego można uzyskać dofinansowanie do inwestycji w stacje obsługujące czysty transport, nosi nazwę „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Projekty, na które przysługuje dofinansowanie to m.in.

  • tworzenie punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW na potrzeby własne
  • budowa ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru

Rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie realizowana poprzez program „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze dotacji można pozyskać m.in. na:

  • budowę, rozbudowę i modernizację linii elektroenergetycznych
  • tworzenie stacji transformatorowo-rozdzielczych.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w wersji elektronicznej. Od 7 stycznia przyszłego roku można je składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) NFOŚiGW, który jest dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wg danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, ok. 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów.

Aby rozwijała się popularność nisko lub bezemisyjnych  środków transportu wśród mieszkańców Małopolski i operatorów komunikacji w miastach i gminach, potrzebna jest infrastruktura. Musimy mieć gdzie ładować samochody elektryczne i pojazdy wodorowe – tłumaczy Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odpowiedzialny za wdrażanie projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2020 wynika, że co roku do atmosfery  w naszym kraju dostaje się ponad 400 mln ton gazów cieplarnianych. Transport jest odpowiedzialny za co najmniej 30 proc. tej emisji.

Podobne wpisy