Menu Zamknij

„Agroenergia” w pigułce – spotkanie z doradcami energetycznymi WFOŚiGW w Krakowie

Agroenergia_2021

W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie z Zespołem Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spotkanie dotyczyło warunków skorzystania z dofinansowania z Programu Agroenergia.

Program Priorytetowy „Agroenergia” ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich zdolności wytwórczych w sektorze rolniczym. Beneficjentami programu są osoby fizyczne lub osoby prawne, będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha, prowadzące gospodarstwo rolne na okres minimum roku od złożenia wniosku w projekcie.

Nabór do projektu realizowany jest w dwóch częściach, w tym część 1) dotycząca mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy 10 kW – 50 kW, a także towarzyszących im magazynów energii, będąca w kompetencjach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska właściwych dla danego regionu oraz część 2) – dotycząca biogazowni rolniczych lub małych elektrowni wodnych o mocy wytwórczej do 500kW, za wdrażanie której odpowiedzialny jest NFOŚiGW.

Webinarium w całości poświęcone zostało zagadnieniom związanym z regulaminem bieżącej edycji naboru, wymaganiom stawianym potencjalnym beneficjentom programu, formom wsparcia finansowanego przewidzianych w programie oraz rodzajom przedsięwzięć objętych dofinansowaniem wraz z zasadami kwalifikowalności kosztów.

Materiał ze spotkania został umieszczony na naszym kanale YT:

Prezentacja dot. Programu Priorytetowego „Agroenergia”

Powyższe spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” przy współorganizacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podobne wpisy