Menu Zamknij

Andrychów i Skawina wśród europejskich liderów miast przyjaznych dla klimatu

Rynek w Skawinie

Dwa samorządy Małopolski, Andrychów i Skawina, zostały partnerami unijnego projektu na rzecz neutralności klimatycznej MOSAIC. Tym samym dołączyły do 12 innych miast Europy, wybranych do testowania rozwiązań przyjaznych dla klimatu, a jednocześnie poprawiających jakość życia mieszkańców – NetZeroCities.

Andrychów i Skawina zgłosiły swoją kandydaturę w ramach naboru miast zainteresowanych udziałem w europejskim projekcie MOSAIC. Jest on realizowany przez sieć ERRIN (Europejską Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji), do której należy województwo małopolskie dzięki swojemu przedstawicielstwu w Brukseli. Po pozytywnym przejściu weryfikacji, nasze samorządy będą współpracować z takimi miastami jak hiszpańska Saragossa, duńskie Aarhus czy holenderskie Groningen.

Czternaście wybranych miejscowości przez najbliższe miesiące będzie działać wspólnie z koordynatorami projektu MOSAIC, aby przygotować aplikację do udziału w tzw. Misji Miast oraz aby podjąć odpowiednią współpracę z obywatelami i osiągnąć swoje cele neutralności klimatycznej do 2030 r.

Małopolska może mieć szczególne powody do dumy, bo niedawno do bliźniaczego projektu zakwalifikowały się Dobczyce. Także one będą brały udział Misji Miast

– podkreśla Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM, odpowiedzialny za wdrażanie projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii

Celem unijnej misji na rzecz neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast jest wypracowanie modeli działania 100 wzorcowych, neutralnych dla klimatu ośrodków do r. 2030.  Dzięki udziałowi w Misji Miast samorządy mogą liczyć m.in. na dofinansowanie innowacyjnych działań i projektów pilotażowych na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W ramach projektu NetZeroCities (wspierającego Horizon Europe Cities Mission) trwa nabór miast, które chciałby wziąć udział w City Panels czyli tzw. Grupach Eksperckich.

  •  „Practitioner Panel” – dla osób zatrudnionych na stanowisku technicznym i administracyjnym aktywnie pracujących nad neutralnością klimatyczną w miastach. Osoby te będą głównymi użytkownikami przyszłej platformy kompleksowej obsługi.
  • Strategic Panel” – dla burmistrzów, zastępców burmistrzów i/lub decydentów wysokiego szczebla aktywnie zaangażowanych w zarządzanie klimatem i strategiczne, zintegrowane tworzenie polityki klimatycznej.

Uczestnictwo w Panelach zapewni miastom możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi miastami zaangażowanymi w proces przejścia do neutralności klimatycznej. Każde miasto kwalifikuje się do złożenia wniosku. Więcej informacji o panelach (w tym najczęściej zadawane pytania) oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NZCcitypanelapplication.  

Termin zgłaszania się upływa 4 lutego 2022 r

Podobne wpisy