Menu Zamknij

Doradcy LIFE EKOMAŁOPOLSKA zgłębiali zagadnienia adaptacji miast i gmin do zmiany klimatu

Ludzie siedzą przy stole

W dniu 29 listopada 2023r. o godzinie 9:30 w budynku Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie z doradcami ds. klimatu i środowiska nt. adaptacji miast i gmin do zmiany klimatu.

Spotkanie otworzyły Dyrektor Zespołu Biura Stowarzyszenia Gmin Polska „Energie Cités” Anna Jaskuła oraz Kierownik Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA Justyna Mazurkiewicz. Pani Izabela Kuśnierz ze Stowarzyszenia Gmin Polska „Energie Cités” omówiła rozwój zielonych dachów na poziomie lokalnym na przykładzie pilotażowych strategii projektu GRAD.

Pani Katarzyna Fornal-Urbańczyk z Urzędu Miasta Zamościa poruszyła temat planowania inwestycji w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury na przykładzie dobrych praktyk Miasta Zamościa.

Pani Anna Fijas ze Stowarzyszenia Gmin Polska „Energie Cités” przybliżyła temat śladu wodnego. Można go wykorzystać jako narzędzie wspierające w podejmowaniu inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Pani Ewa Bursztyn-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowiedziała o rozwiązaniach opartych na naturze (NBS) w miastach na przykładzie Polski i zagranicy.

Kreatywnym momentem wydarzenia były warsztaty z projektowania rozwiązań adaptacyjnych opartych na naturze (tzw. NBS) dla wybranego obiektu w mieście. Ponadto Justyna Mazurkiewicz oraz Kinga Kowalik z zespołu LIFE omówiły kwestie techniczne w projekcie oraz odpowiedziały na pytania doradców.

Kierownik Zespołu Zarządzania Finansowego, Tomasz Feldman omówił budżet w drugiej fazie projektu oraz odpowiedział na pytania finansowe.

Spotkanie wpisuje się w działania C5 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy