Menu Zamknij

Doskonalimy się! Wizyta monitorująca Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Osoba przed komupterem

Ponad 50 osób brało udział w drugiej wizycie z Monitorami Komisji Europejskiej, sprawdzającymi efekty wdrażania Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Byli to m.in. reprezentanci Partnerów Projektu: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Województwa Śląskiego. W spotkaniu on-line swoje działania zaprezentowali także przedstawiciele 21 małopolskich powiatów – doradcy ds. klimatu i środowiska.

Prowadząca spotkanie kierownik Projektu Justyna Mazurkiewicz przedstawiła realizację jego głównych filarów. Należą do nich: transformacja niskoemisyjna, budowanie potencjału polityki klimatycznej, edukacja i wzrost świadomości społecznej oraz monitoring działań. Najważniejsze cele LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii to:

  • wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energiidla województwa małopolskiego 
  • rozwój możliwości instytucjonalnych, które wzmocnią wdrażanie planów krajowych i unijnych
  • promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych
  • wsparcie dlasprawiedliwej transformacji regionów węglowych
  • wzrost świadomości mieszkańców nt. działań w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Zadania te są realizowane m.in. poprzez stworzenie Centrum Kompetencji, powołanie Grupy Roboczej ds. Transformacji, współpracę z Partnerami oraz zatrudnienie doradców ds. klimatu i energii w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i 18 małopolskich powiatach. To m.in. działalność doradców zrobiła duże wrażenia na monitorujących. W ciągu niespełna roku działania Projektu przygotowali oni i złożyli ponad 170 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 150 tys. zł. Opracowali także projekt o dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na blisko 3 mln zł i zinwentaryzowali ponad 1000 źródeł ogrzewania i OZE. Ponadto zorganizowali w swoich powiatach ponad 40 spotkań i wydarzeń publicznych związanych z ochroną klimatu, w których uczestniczyło ponad 4 tys. osób.

Za sukces projektu uznano także opracowanie wspólnie z ekspertamizbioru dobrych praktyk w zakresie prawnych aspektów tworzenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Z tym unikatowym w skali kraju poradnikiem można zapoznać się pod adresem internetowym: https://klimat.ekomalopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-prawnicze-podsumowanie/

Zadania z zakresu edukacji i poszerzania świadomości ekologicznej są realizowane także dzięki zajęciom z uczniami 13 małopolskich szkół, prowadzonym w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Bieżący kontakt z mieszkańcami regionu i osobami zainteresowanymi tematyką klimatu zapewnia strona internetowa Projektu: klimat.ekomalopolska.pl oraz jego profile w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Linked.in oraz You Tube.

– Cieszymy się, bo ocena działań Projektu wypadła bardzo pozytywnie. Monitorzy docenili przede wszystkim wielość i różnorodność przeprowadzonych działań. Jednak przed nami jeszcze wiele pracy w nadchodzących latach, związanej m.in. z transformacją energetyczną regionu i budowaniem świadomości społecznej na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu – konkluduje Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odpowiedzialny za wdrażanie projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii.

Podobne wpisy