Menu Zamknij

Dzielimy się doświadczeniem i podpatrujemy innych

Mężczyzna i kobieta podczas prelekcji

W ostatnich dniach przedstawiciele Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu prezentowali jego działania na międzynarodowych warsztatach w Barcelonie i Helsinkach. Miło nam poinformować, że nasze Małopolskie Centrum Kompetencji (obejmujące sieć doradców ds. klimatu i środowiska) zostało przedstawione jako dobra praktyka, z której mogą skorzystać inne europejskie regiony.

Podczas spotkania w Helsinkach, które odbyło się w dniach od 12 do 14 września 2022 r., prezentowaliśmy założenia i cele LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii i podpatrywaliśmy dobre pomysły innych Projektów LIFE z różnych rejonów Europy. Przedstawiliśmy także rekomendacje działań, które powinny zostać podjęte, aby ułatwić proces aplikacji o dofinansowanie z Programu LIFE. To właśnie w Helsinkach przedstawiono założenie i działania Małopolskiego Centrum Kompetencji jako przykład dobrych praktyk.

Gospodarzem spotkania była 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙨. Ś𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙞𝙨𝙠𝙖 𝙞 𝙕𝙢𝙞𝙖𝙣 𝙆𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙪 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙊𝙝𝙞𝙨𝙖𝙡𝙤. Wśród prelegentów znalazł się także 𝙅𝙚𝙖𝙣-𝘾𝙡𝙖𝙪𝙙𝙚 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞𝙤𝙡, Kierownik Programu LIFE Unii Europejskiej. Doradca minister środowiska Pekka Harju-Autti oraz Matti Sahla przedstawili krajową strategię rozwoju Programu LIFE na lata 2022-27. Swoje wystąpienia mieli także 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙨𝙞, kierownik Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) oraz krajowy koordynator Programu LIFE w Finlandii.

Oprócz wykładów i prezentacji najważniejszą część spotkania stanowiły warsztaty grupowe, których opracowywano poszczególne zagadnienia związane z realizacją projektów zintegrowanych LIFE. W wyniku warsztatów stworzona została „lista życzeń” w stosunku do Komisji Europejskiej i CINEA, które ułatwiłyby przygotowanie i realizację projektów zintegrowanych LIFE.

W ramach projektu RESPONDET przedstawiciele europejskich miast i regionów wraz z partnerami z sektora ekonomii społecznej  spotkali się w dniach 13-14 września 2022 r. w Barcelonie. Odbywały się tam warsztaty poświęcone wspólnotom energetycznym opartym na ekonomii społecznej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju społeczności energetycznych – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju OZE – oraz kształtowanie polityk i regulacji prawnych, warunkujących rozwój społeczności w danym regionie. Partnerami projektu są RESPONDET: Małopolska (reprezentowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie), belgijska Walonia, hiszpańska Katalonia oraz włoski Turyn.

Artykuł powstał w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy