Menu Zamknij

Exchange EU. Regiony węglowe w UE mogą uczyć się od siebie

Szyb nieczynnej kopalni

Co łączy Małopolskę, hiszpańską Aragonię i Uście nad Łabą w Czechach? Wszystkie należą do europejskiej Platformy Regionów Węglowych w Transforamcji. W Oświęcimiu zakończyło się właśnie spotkanie ich przedstawicieli w ramach projektu ExchangeEU. Gospodarzem była Małopolska.

W ciągu dwóch dni dyskusji przedstawiciele Małopolski mieli okazję wymienić się doświadczeniami z gośćmi z Aragonii i Uścia oraz przyjrzeć się dobrym przykładom projektów realizowanych w zakresie transformacji energetycznej w tych regionach.  Gości powitał wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Transformacja energetyczna bezpośrednio dotyka cztery powiaty w regionie: oświęcimski, chrzanowski, olkuski i wadowicki. Należy tu zaznaczyć, że w dostępnych raportach KE, wśród wszystkich regionów europejskich, pod względem liczby miejsc pracy bezpośrednio związanych z węglem Małopolska zajmuje 11. pozycję, oraz 12. pozycję spośród wszystkich regionów węglowych na terenie Unii pod względem ryzyka skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej. Jednocześnie nasz region mieści się w grupie pięciu polskich województw z największą liczbą podmiotów gospodarczych zajmujących się górnictwem i wydobyciem – jest ich ponad 380. Według danych z 2019 roku, podmioty przemysłu górniczego i wydobywczego w regionie stanowią 8,5% podmiotów gospodarczych w tej branży w Polsce

– zaznaczył wicemarszałek Gawron.

W panelach dyskusyjnych, oprócz pracowników projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, wzięli udział m.in. prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, burmistrz Libiąża Jacek latko, zastępca burmistrza Brzeszcz Łukasz Kobielusz oraz reprezentująca grupę TAURON Polska Energia Weronika Ślęzak-Tazbir.

W drugim dniu wizyty grupa robocza odwiedziła m.in. rewitalizowane tereny byłej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód oraz Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy regionami węglowymi w Unii Europejskiej może sprawić, że proces transformacji energetycznej będzie dla nich łatwiejszy – to najważniejszy wniosek ze spotkania zorganizowanego w Oświęcimiu w ramach programu exchangeEU.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy