Menu Zamknij

finalizacja Projektu START

eksperci START i Zespół UMWM

28 września br. zakończyło się wsparcie ekspertów START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowa współpracę, która trwała od października 2019 r.

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START pozwoliło na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce.

Efekty naszej dotychczasowej współpracy są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Realizacja Projektu START jest częścią działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy