Menu Zamknij

Finansowanie ochrony środowiska z programów UE

Prezentacja programu LIFE

9 marca pracownicy Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA uczestniczyli w konferencji on-line dotyczącej unijnych programów dotacyjnych, z których można pozyskać środki na działania związane z ochroną środowiska. Jej organizatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Karolina Janiak z Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), zespołu ekspertów współpracujących z Komisją Europejską przy wdrażaniu Programu Ramowego HORYZONT EUROPA opowiedziała o tym programie. Podkreśliła jego ścisły związek z projektami LIFE, które powinny korzystać z innowacyjnych rozwiązań wypracowanych m.in. w ramach Horyzont EU.

O możliwości pozyskania wsparcia na działania związane z nowymi technologiami w zakresie ochrony klimatu i środowiska mówiła Anna Konieczna, reprezentująca Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszu Innowacyjnego. Z tego programu można ubiegać się o środki m.in. na przedsięwzięcia wspierające zieloną elektryfikację przemysłu, produkcję i zastosowanie wodoru i pomp ciepła, a wreszcie na projekty pilotażowe związane z dekarbonizacją. 

Kolejne programy wspierające badania i przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu i środowiska to Interreg, promujący partnerstwo międzynarodowe, instrument finansowy INVESTUE oraz oparty na sieciach współpracy URBACT.

Materiał z konferencji będzie niebawem dostępny na kanale YouTube NFOŚiGW.

Realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy