Menu Zamknij

Goście z Ukrainy korzystają z doświadczeń Małopolski

Wizyta na hałdzie pokopalnianej

Przedstawiciele regionów węglowych z obwodu lwowskiego – Nowowołyńska i Czerwonogrodu – przyjechali do Libiąża, aby przyjrzeć się działaniom Małopolski Zachodniej w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Wśród gości znaleźli się m.in. Iryna Novak z Sekretariatu Platformy  Regionów Węglowych w Transformacji na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie, włodarze polskich i ukraińskich regionów węglowych oraz zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM i reprezentanci projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA  dla Klimatu i Energii.

Spotkanie rozpoczął Piotr Łyczko (Departament Środowiska). W krótkim wystąpieniu zaprezentował region Małopolski Zachodniej oraz jego powiazania z Górnośląskim Zagłębiem Węglowym.

W ramach spotkania przedstawione zostały problemy i wyzwania związane z procesem transformacji, zarówno przez polskie gminy górnicze (prezentacje w tym zakresie wygłosiła Pani Magdalena Kozak z Gminy Libiąż oraz Magdalena Jasek – Gminy Brzeszcze), jak i przedstawicieli regionów  węglowych z obwodu lwowskiego (Borys Karpus – burmistrz Novovolynska, Oleh Savchuk Dyrektor z regionu Poromivska i Olena Leonidivna Kasyanchuk – dyrektor z regionu Lytovezska).

Podczas spotkania zaprezentowany został proces przygotowania Małopolskiego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Prezentację z celami i obszarami strategicznymi wygłosiła Dyrektor Anna Mlost (Departament Rozwoju Regionalnego).

Pierwsza część spotkania zakończyła rozmowa nt. projektów START i exchangeEU, które Małopolska realizowała w minionych latach.

W drugiej części spotkania delegacja miała okazje zobaczyć obszar hałdy górniczej w Libiążu, jak również nieczynny szyb górniczy Andrzej III w Brzeszczach  oraz poznać plany w zakresie przekształcenia tego obszaru. Całości spotkania towarzyszyły ożywione rozmowy i dyskusje.

Wydarzenie wpisuje się w działania E3 – Tworzenie sieci wymiany doświadczeń w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy