Menu Zamknij

II Małopolski Dzień dla Klimatu. Bądźcie z nami!

Małopolskie Dni dla Klimatu w powiecie bocheńskim

Lekcje ekologiczne, konkursy w szkołach i przedszkolach. Rodzinne zabawy, inspiracje do codziennego dbania o klimat i środowisko. Warsztaty plenerowe z leśnikami, pracownikami parków krajobrazowych, organizacjami pozarządowymi. A przede wszystkim wspólne sadzenie drzew. To tylko niektóre z planowanych atrakcji II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Warto wziąć w nich udział!

Zmiana klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi już dziś stajemy.  Gwałtowne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze powodujące powodzie i lokalne podtopienia, fale upałów i  susze – to tylko niektóre przykłady negatywnych skutków zmiany klimatu, które obserwujemy już dziś w naszych okolicach. Nie jesteśmy jednak wobec nich bezradni! Możemy zrobić naprawdę dużo – od inwestycji w odnawialne źródła energii po drobne codzienne nawyki. Okazją do rozmów o działaniach dla poprawy klimatu i środowiska będzie II Małopolski Dzień dla Klimatu, organizowany w 21 małopolskich powiatach ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Małopolski Dzień dla Klimatu to wydarzenie cykliczne, przygotowywane przez naszych doradców do spraw klimatu i środowiska. Atrakcji i okazji do spotkań jest zawsze mnóstwo, ale najważniejszy punkt to sadzenie nowych drzew w ramach akcji #drzewodlaklimatu. W ramach ubiegłorocznej akcji udało się nam posadzić blisko 24 000 nowych sadzonek, a w akcji wzięło udział ok 60 000 osób. Znając aktywność i zaangażowanie Małopolan w dbałość o najbliższą okolicę, jestem przekonany, że do 22 kwietnia pobijemy ten rekord

– mówi wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

Klimatyczne aktywności w ramach II MDdK w poszczególnych powiatach rozpoczynają się w różnym terminie i oferują mieszkańcom różnorodne atrakcje. Na przykład powiat suski zaprasza na „Eko Festiwal” w Stryszawie, podczas którego odbędą się konkursy piosenki ekologicznej oraz konkurs plastyczny i wiedzy o klimacie. W powiecie nowotarskim będą to np. warsztaty plenerowe z leśnikami i pracownikami parków narodowych, uwieńczone wspólnym sadzeniem w Borze Kombinackim w Nowym Targu. Mieszkańcy Chrzanowa mogą liczyć na ekologiczne warsztaty w przedszkolach czy quizy na żywo dla uczniów szkół średnich. Na Sądecczyźnie ekologiczne spotkania odbędą się w gminach: Korzenna, Podegrodzie, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec, Grybów; Nadleśnictwo Nawojowa, a także w 15 szkołach z gminy Grybów.

Aktywnością spinającą klimatyczne działania w poszczególnych miejscowościach Małopolski będzie wspólne sadzenie drzew. Bądźcie z nami podczas II Małopolskiego Dnia dla Klimatu!

Miasto Kraków21 kwietnia, godz. 12.00-14.00. Zajęcia dla uczniów klas I – III w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej.
22 kwietnia, godz. 11.00-17.00. Wydarzenie z okazji Dnia Ziemi – stanowisko doradców ds. klimatu i środowiska podczas pikniku w Parku Lotników.
Miasto Tarnów21 kwietnia, godz. 11:00 do 14:00. Miasteczko klimatyczne na placu obok Multimedialnego Centrum Artystycznego, przy ul. Wałowej 25 w Tarnowie (Zakątek Spycimira Leliwity). Każdy zainteresowany w zamian na zużyte baterie będzie mógł otrzymać materiały promocyjne, sadzonki drzew i krzewów, a najmłodsi – kolorowanki.
Miasto Nowy Sącz21 kwietnia, godz. 12:00 do 13.30. Wydarzenie dla mieszkańców z udziałem prezydenta Nowego Sącza na zakończenie kampanii na Rynku w Nowym Sączu. Tematyka kampanii skupi się wokół zwiększenia powierzchni zieleni miejskiej, przekazywane będą sadzonki rodzimych gatunków drzew.
Powiat Bocheński23 marca – 20 kwietnia. Warsztaty w przedszkolach z sadzeniem drzewek przy każdym przedszkolu, quiz ekologiczny na żywo dla uczniów szkół średnich.
21 kwietnia. Wydarzenie na Rynku: przekazywanie drzewek mieszkańcom za udział w akcjach i konkursach o tematyce związanej z klimatem, warsztaty robienia budek dla owadów, lekcje ekologiczne, promocja produktów regionalnych.
Powiat Brzeski21 kwietnia, godz. 10.00-11.00. Green Day w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. spektakl ekologiczny dla najmłodszych (dla zaproszonych szkół).
Powiat Chrzanowski19 – 20 kwietnia. Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków wraz z sadzeniem drzew, przekazanie sadzonek dla Koła Wędkarskiego „Karaś” w Rozkochowie.
15 kwietnia. Ekopiknik ze stoiskiem pełnym atrakcji w Trzebini.
22 kwietnia. Stoisko w Chrzanowie z edukacją mieszkańców, dystrybucją ulotek i przekazaniem sadzonek drzew owocowych za aktywności na rzecz klimatu i środowiska.
Powiat Gorlicki17-22 kwietnia. Akcja sprzątania miasta Gorlice przez  uczniów szkół podstawowych.
19 kwietnia, godz. 9.00-12.00. Ekostrefa w Pawilonie Historii Miasta Gorlice. Wymiana baterii, żarówek, świetlówek na sadzonki drzew miododajnych, happening ekologiczny  z udziałem dzieci na gorlickim rynku (wizytacja Marszałka),
20 kwietnia, godz. 11.00-13.00. Spotkanie ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony klimatu z przekazaniem budek dla owadów-zapylaczy.
21 kwietnia, godz. 9.00. Finał ekologicznego konkursu dla szkół EMPOLIADA, budynek Sokoła przy ul. Jagiełły.
Powiat Krakowski20 – 21 kwietnia. Sprzątanie lasów na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.
Powiat Limanowski17 – 22 kwietnia. Kampania pod hasłem „Od powiatu dla klimatu”, sadzenie drzew na terenie Powiatu Limanowskiego.
22 kwietnia, godz. 11.00-14.00. Wydarzenie na limanowskim Rynku z ekologicznymi stoiskami oraz udziałem doradcy ds. klimatu i środowiska oraz powiatowych ekodoradców.
Powiat Miechowski27 marca. Sadzenie drzewek owocowych z Powiatowym Kołem Pszczelarskim.
29 marca i 5 kwietnia. Warsztaty prowadzone przez Powiatowe Koło Pszczelarskie w Szkole Podstawowej w Książu Małym, oraz Szkole Podstawowej w Tczycy do współpracy zaproszony Ekodoradca gminny.
Powiat Myślenicki22 kwietnia, godz. 9.00 – 12.00. Finał II Małopolskiego Dnia dla Klimatu w Myślenicach przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (ul. Drogowców 2A). Dla uczestników w zamian za udział w konkursach o tematyce klimatycznej przygotowano ponad 500 roślin (drzew, krzewów i cebulek) do samodzielnego posadzenia. Wydarzeniu towarzyszyć będą także gry z ekonagrodami. Finał poprzedzą akcje sprzątania powiatu.
Powiat Nowotarski17 – 21 kwietnia. Warsztaty plenerowe z leśnikami, pszczelarzami i pracownikami Babiogórskiego, Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, uwieńczone wspólnym sadzeniem drzewek na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ.
Powiat Nowosądecki1 – 21 kwietnia, od godz. 10.00. Kampania „Drzewa są ważne” w 5 Gminach: Korzenna, Podegrodzie, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec. Aktywności edukacyjne zakończy przekazanie na ręce mieszkańców gmin sadzonek drzew.
11 – 14 kwietnia. Lekcje ekologiczne i wspólne sadzenie drzew w 15 szkołach na terenie Gminy Grybów.
Powiat Oświęcimski12 kwietnia, godz. 17:00 Dom kultury w Kętach – Wernisaż Ekologiczny, wspólne sadzenie drzew, sadzonki dla mieszkańców.
14 kwietnia, godz. 10:00 – otwarcie Pasieki Edukacyjnej w Harmężach.
14 kwietnia, godz. 17:45 – Dom Ludowy w Porębie Wielkiej – wspólne sadzenie drzewka przed koncertem wiosennym, stoisko klimatyczno-powietrzne.
15 kwietnia, godz. 14:00-16:00 – wydarzenie dla mieszkańców w Ogrodzie Społecznym w Brzeszczach przy starej gminie.
24 kwietnia, godz. 10:00 – sadzenie drzew z mieszkańcami w Parku Rodzinnym w Chełmku przy współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
12-21 kwietnia – prelekcje w szkołach i przedszkolach na terenie przy współpracy z Nadleśnictwem Andrychów.
Powiat OlkuskiLekcje ekologiczne w szkołach powiatu.
Wspólna akcja sadzenia drzew z Nadleśnictwem Olkusz oraz młodzieżą z powiatu olkuskiego.
Powiat Proszowicki17 – 21 kwietnia. W ramach akcji będą zakładane sady w gminie Nowe Brzesko, a także sadzone drzewa pospolite w okolicach szkół oraz świetlic. Odbędą się spotkania z kołami gospodyń wiejskich w gminie Radziemice oraz liczne prelekcje dla młodzieży oraz mieszkańców, prowadzone będą również gry i warsztaty ekologiczne.
Powiat Suski21 kwietnia, od godziny 9:00. Kampania skupiona wokół Festiwalu ekologicznego „EKO 2023” w Stryszawie, podczas którego odbędzie się konkurs piosenki ekologicznej realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie oraz konkurs plastyczny i wiedzy ekologicznej. W zamian za aktywność będzie można otrzymać sadzonki drzew.
23 kwietnia, od godziny 8:00. Kampania na rynku miasta Jordanów, organizowania z ościennymi gminami. Tematyka kampanii skupi się na przyczynach i skutkach zmiany klimatu oraz odpowiedzi na pytania dlaczego powinno się chronić i sadzić drzewa. Dla dzieci przygotowane zostaną krzyżówki i rebusy, a mieszkańcom w zamian za działania na rzecz klimatu będą przekazywane sadzonki krzewów i drzew owocowych.
Powiat Tarnowski21 kwietnia, od godz. 9:00. Sadzenie drzew przy przedszkolu w Łękawicy.
21 kwietnia, od godz. 11:00. Stoisko klimatyczne na placu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Skrzyszowie. Możliwość zasięgnięcia porad doradcy ds. klimatu i środowiska oraz gminnego ekodoradcy, stoisko Nadleśnictwa Gromnik, mieszkańcom za działania na rzecz klimatu lub rozwiązanie quizu ekologicznego będą przekazywane sadzonki drzew.
26 kwietnia. Sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Powiat Wadowicki12 – 22 kwietnia. Warsztaty ekologiczne „Las w słoiku” zorganizowane w domach pomocy społecznej i domach seniora oraz lekcje edukacyjne z Leśnikiem w szkołach.
22 kwietnia, godz. 9:00. Finał kampanii „II Małopolski Dzień dla Klimatu”, wydarzenie przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wadowicach. W programie m.in. warsztaty ekologiczne oraz przekazanie sadzonek drzew owocowych tj. jabłoń, śliwa, wiśnia dla mieszkańców w zamian za działania na rzecz klimatu. Dla zainteresowanych dostępny będzie punkt informacyjny, w którym  porady o dostępnych dofinansowaniach z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE udzielać będzie doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie.
Powiat Wielicki12 – 22 kwietnia. Kampania informacyjna dotycząca drzew miododajnych, a także zachowania bioróżnorodności w rolnictwie. Lekcje tematyczne i wspólne sadzenie drzew z Kołami Pszczelarskimi z powiatu.

Artykuł powstał w ramach działania E2 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy