Menu Zamknij

Każdy region musi opracować adaptację do zmian klimatu. Raport EEA

teren zniszczony powodzią i maszerujący strażacy

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała interaktywne sprawozdanie zawierające ocenę zagrożeń klimatycznych dla Europy i plan adaptacji do nich. Oto kluczowe tezy raportu.

  • Zmiana klimatu, spowodowana działalnością człowieka, jest niezaprzeczalnym powodem wzrostu liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych.
  • Mieszkańcy całej Europy muszą być przygotowani na coraz wyższe temperatury, upalne lata i częstsze susze.
  • Wyraźne różnice w warunkach pogodowych różnych regionów Europy powodują, że nie da się wypracować uniwersalnych scenariuszy przeciwdziałania zmianie klimatycznej. Konieczne są działania regionalne. Kraje członkowskie UE, korzystając z baz danych EEA, powinny wdrażać własne działania w zakresie przygotowania się do zmiany klimatu i ograniczenia ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, zgodnie z europejskim prawem klimatycznym i mechanizmem ochrony ludności cywilnej.

Prognoza zagrożeń dla Europy Środkowej – a więc Małopolski – zakłada suszę i mniejszą liczbę opadów latem, jednak skrajne zjawiska pogodowe, w tym intensywne opady i wylewanie rzek będą częstsze i silniejsze. Z drugiej strony upalne i bezdeszczowe letnie miesiące pociągną za sobą susze, gorszy urodzaj i zagrożenia pożarowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EEA:

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1

oraz przygotowanej przez Agencję przeglądarce danych klimatycznych:

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer/

Ważne jest każde działanie na rzecz spowolnienia zmiany klimatu i przystosowania się do ich skutków – od dużych inwestycji jak instalacja OZE, po codzienne nawyki.

Na zdjęciu powódź w rejonie Starego Sącza w roku 2021.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy