Menu Zamknij

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako dobra praktyka w zakresie polityki energetycznej

Klastry energii

Za nami pierwsze spotkanie poświęcone dobrym praktykom w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W spotkaniu online zorganizowanym w dniu 6 lipca uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów. Jednym z głównych celów spotkania była dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Małopolsce.

Rozwój  energetyki rozproszonej pozwala na optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów przy zastosowaniu nowoczesnym rozwiązań technologicznych, co niewątpliwie jest skutecznym sposobem walki o lepszy klimat. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl spotkań dotyczących rozwoju energetyki rozproszonej w Małopolsce.

– powiedział Piotr Łyczko, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska

Podczas pierwszego szkolenia praktyczne i prawne aspekty rozwoju energetyki rozproszonej omówił Pan dr Sławomir Kopeć z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Odejście od paliw kopalnych w kierunku rozproszonej produkcji energii z OZE, stabilizowanych przez niskoemisyjne źródła wytwórcze to trend światowy w zakresie transformacji energetycznej.

– podkreślił Pan Sławomir Kopeć, AGH.

W dalszej części spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie energetyki rozproszonej podzielili się:

  • Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii Zklaster, w którym 100 MW energii pochodzi z OZE, co zapewnia  stabilność energetyczną dla regionu Bogatyni i Zgorzelca.
  • Grzegorz Wójciak z WZE Ochotnica – Wirtualnej Zielonej Elektrowni Ochotnica, której koordynatorem i jednocześnie partnerem wiodącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Ochotnica Dolna.
  • Ireneusz Perkowski, Piotr Kolasa, Dariusz Perkowski z pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej (Spółdzielnia Energetyczna Eisall), specjalizującej się w energetyce odnawialnej i podnoszeniu efektywności energetycznej.
  • Jakub Mitka, Bartłomiej Węglarz z  KES Krakowskiej Elektrowni Społecznej – lokalnego porozumienia promującego solarny potencjał Krakowa.

Nagranie szkolenia z warsztatów – Klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako dobre praktyki w zakresie polityki klimatycznej

Prezentacje Prelegentów

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działanie C.4 – Centrum kompetencji).

Podobne wpisy