Menu Zamknij

Kolejny etap spotkań z doradcami ds. klimatu i środowiska

spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska

Za nami pierwsze spotkania z doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w małopolskich powiatach. Dwudniowy cykl spotkań w zakresie technicznych i finansowych aspektów realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA miał miejsce w dniach 12-13 i 19-20 sierpnia br.

Województwo małopolskie łącznie z 27 Partnerami od 1 stycznia br. realizuje projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Jednym z celów Projektu jest wzrost kompetencji na poziomie lokalnym. Partnerami projektu są m.in. starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu w Małopolsce, gdzie zatrudnieni zostali doradcy ds. klimatu i środowiska.

Na początku realizacji każdego Projektu kluczowe jest przygotowanie merytoryczne do działań, które będą w nim podejmowanie. W związku z powyższym w ramach funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim – Centrum Kompetencji, organizowane są cykliczne warsztaty i spotkania dla doradców ds. klimatu i środowiska. Pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne odbyło się 23 lipca br.

12 sierpnia zainaugurowano pierwszy cykl spotykań poświęcony technicznej i finansowej realizacji Projektu. W spotkaniach oprócz doradców ds. klimatu i środowiska, uczestniczyli również inni pracownicy starostw powiatowych, w tym osoby odpowiedzialne za obsługę finansową.

W częściach poświęconych kwestiom merytorycznym, przedstawione zostały: cel i zakres Projektu, działania poszczególnych Parterów Projektu oraz szczegółowo omówione działania powiatów i rola doradców ds. klimatu i środowiska.

Kluczowym elementem spotkań były kwestie finansowe. W tej części szczegółowo omówiony został budżet Partnerów oraz zasady rozliczenia Projektu pod kątem wytycznych programu LIFE.

Spotkania zostały zrealizowane w ramach działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy