Menu Zamknij

Krajowe Forum Miejskie 2023

Jako sygnatariusz Misji EU uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym i obradach okrągłego stołu, zorganizowanych w ramach projektu CapaCITIES. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi platformę współpracy dla przedstawicieli szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego do zaprezentowania swoich inicjatyw. 

Wydarzenie odbyło się w ramach Krajowego Forum Miejskiego (KFM), odbywającego się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie w dniach 6-7 grudnia 2023. KFM stanowi platformę do debaty na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, prowadzonej przez różnych interesariuszy oraz aktywistów i decydentów miejskich na temat realizacji zintegrowanej polityki miejskiej.

Tegoroczna V edycja Krajowego Forum Miejskiego, w dalszym ciągu poświęcona było Krajowej Polityce Miejskie 2030, a szczególnie jej realizacji. Przedstawiona zostały informacje o działaniach i planach związanych z działaniem Rady Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Podobne wpisy