Menu Zamknij

Doradcy do spraw klimatu wymienili się doświadczeniami

Publiczność podczas spotkania

Jak mówić o przeciwdziałaniu zmianom klimatu? Jakie są oczekiwania lokalnych społeczności w tym zakresie? Jak zadbać o kwestie administracje i finansowe? To tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania doradców ds. klimatu i środowiska zatrudnionych w małopolskich powiatach.

Spotkanie odbyło się 24 listopada 2021 r. w krakowskim Muzeum Armii Krajowej. Zostało zorganizowane w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia jest stworzenie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w małopolskich powiatach i miastach na prawach powiatu oraz gminami.

W płaszczyźnie wymiany wiedzy wzięli udział przedstawiciele jednostek administracji z wszystkich rejonów województwa. Spotkanie składało się z części ogólnej – poświęconej m.in. prawidłowemu prowadzeniu sprawozdawczości – oraz dyskusji na temat działań planowanych na najbliższe miesiące. Zebrani bardzo cenili sobie zwłaszcza możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń i pomysłów.

Konferencja był częścią działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Województwo małopolskie jest jedynym regionem UE, w którym realizowane są dwa projekty LIFE: EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.

Podobne wpisy